Välkommen till digital träff om möjligheten till extern finansiering av verksamhet för asylsökande och nyanlända

Sociala Missionen och Equmeniakyrkan region Stockholm bjuder in till en digital träff för information om möjlighet till extern finansiering av verksamheter för asylsökande och nyanlända

Har din församling verksamhet som riktar sig till asylsökande och/eller nyanlända eller är intresserad av att i framtiden starta sådan verksamhet? Välkommen på ett digitalt seminarium där vi berättar om de projektmedel som är möjliga att söka från Länsstyrelsen. Vi kommer att prata om tidiga insatser för asylsökande (TIA), Länsstyrelsens satsning på friluftslivsaktiviteter inom TIA, utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (§37) samt ersättning till kommuner för utveckling av verksamhet med flyktingguider och familjeguider (§37a).

 

Datum: måndagen den 1 mars

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Digitalt. Länk skickas efter anmälan.

Anmäl deltagande senast den 25 februari till info@socialamissionen.se

 

Väl mött den 1 mars!

Årsmöte 2021

Sociala missionens årsmöte hålls den 26 april kl 18. Mötet sker i digital form. Kallelse och information till församlingar och ombud kommer skickas ut senast v14.

Sociala missionen söker ny verksamhetschef

Du ska leda organisationen, utveckla vårt rådgivningsarbete och samarbete med våra medlemsförsamlingar för att kunna ge stöd till fler och tillsammans med Equmeniakyrkan region Stockholm vara en tydlig diakonal röst. Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsten här Verksamhetschef

Sociala Missionen lanserar rapport om familjer i bostadslöshet

Alla barn har rätt till ett hem och en trygg uppväxt. Samtidigt ser Sociala Missionen hur samhällets skyddsnät blir alltmer grovmaskigt och att antalet barn som växer upp utan ett tryggt boende ökar. Många av de familjer som vänder sig till Sociala Missionen saknar ett stabilt hem och tvingas till upprepade tillfälliga lösningar, såsom hotelljourer, kortare andrahandskontrakt eller att trängas hemma hos någon bekant. I rapporten ”Barn på flykt flytt” har Sociala Missionen intervjuat sex barnfamiljer som alla lever eller har levt utan ett stabilt boende. Genom rapporten vill Sociala Missionen ge röst åt några av alla de barnfamiljer som inte syns i statistiken, men som saknar en plats att kalla hem i Sverige 2020.

Läs hela rapporten

Sociala Missionen lanserar rapport om försörjningskravet vid familjeåterförening

Rapport:

Försörjningskravet – Berättelser om splittrade familjer

Sociala Missionen släpper rapport och ställningstagande om familjeåterförening

Att få leva tillsammans med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för att etableras och integreras i Sverige. Sociala Missionen har arbetat med familjeåterföreningsfrågor sedan 1990-talet och ser hur de begränsningar som införts sedan 2016 får svåra konsekvenser för flyktingfamiljer som inte lyckas uppfylla de idag högt ställda försörjningskrav på boende och inkomst. Genom intervjuer med sex berörda flyktingar och skyddsbehövande vill Sociala Missionen ge röst åt människorna bakom statistiken.

Sociala Missionens ställningstagande rätten till familjeåterförening återfinns nedan:

Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening