Sociala Missionen söker handläggare i socialrättsliga frågor

Vi söker dig som utifrån ett rättighetsperspektiv vill arbeta för och med människor i utsatta livssituationer. Gemensamt för de människor vi möter är svårigheter kring ekonomi och bostad. De flesta av våra besökare kommer från socioekonomiskt utsatta områden och har bakgrund av att vara ny i Sverige. Vi prioriterar särskilt barnfamiljer i utsatthet. Din främsta uppgift kommer vara att ge råd, stöd och praktisk hjälp till enskilda i frågor kring sociala och ekonomiska rättigheter. Arbetet innebär att informera om regler, process och praxis, vara ett stöd vid myndighetskontakter samt vid behov representera enskilda gentemot socialtjänst och andra myndigheter. Att lyssna och ge psykosocialt stöd är genomgående inslag i arbetet. Läs mer i vår annons. Annons handläggare socialrättsliga frågor 20211116

Sociala Missionens höstmöte 30 november

Kallelse och dagordning till Sociala Missionens höstmöte, 30 november kl. 19 har skickats ut till församlingarnas ombud samt ordföranden.

Mötet hålls i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö. Kaffe och smörgås serveras kl. 18,30. Är du ombud och saknar kallelse, hör av dig till info(at)socialamissionen.se

 

Nyhetsbrev september

I detta nyhetsbrev: Regiondag om diakoni 2/10, Utbildningar ”Att höra till”, Höstmöte
för Sociala Missionen 30/11, Inbjudan till medlemskap i Sociala Missionen, Ge en gåva till
socialt och diakonalt arbete, Avtackning Agnetha Dalemark, Hälsning från framtidssamtal
med styrelse och personal!

Nyhetsbrev Sociala Missionen 20210921