12 december 2022

Ekonomiskt stöd / utdelning av mat

Av admin@sm

Sociala Missionen har ingen möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd eller mat.

Men här följer andra exempel på vart du kan vända dig för att ansöka om ekonomiskt stöd eller få mat:

Stadsmissionen
Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)


Stockholms stad
Stiftelser – Stockholms stad (start.stockholm)

 

FVO
Föreningen FVO förmedlar stiftelsebidrag till ekonomiskt behövande privatpersoner (foreningenfvo.se)

 

Majblomman
Sök ekonomiskt stöd – Majblomman

 

Giving People
Om Giving People – Giving People

 

Gula Änglarna
Gula Änglarna (gulaanglarna.se)

 

Ny Gemenskap
Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor. – Ny Gemenskap

Caféer – Vällingby, Norrmalm, Östermalm, Södermalm

Jul i gemenskap

Påsk i gemenskap

Lunch i gemenskap


S:ta Clara församling (vid T-centralen)
Matutdelning


Stockholms domkyrkoförsamling
Ekonomiskt stöd – Stockholms domkyrkoförsamling (svenskakyrkan.se)


Svenska kyrkan, din närmaste församling
Många av Svenska Kyrkans församlingar har pengar att söka. Vissa fonder är för dem som bor inom församlingen, andra för vem som helst.

Du kan vända dig till den församling (Svenska Kyrkan) som finns där du bor, för att se vad just de har för möjligheter av stöd.

https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling