Ekonomiskt stöd / utdelning av mat

by [email protected] on12 Dec 2022

Sociala Missionen har ingen möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd eller mat.

Men här följer andra exempel på vart du kan vända dig för att ansöka om ekonomiskt stöd eller få mat:

Stadsmissionen

Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)

Stockholms stad

Stiftelser – Stockholms stad (start.stockholm)

FVO

Föreningen FVO förmedlar stiftelsebidrag till ekonomiskt behövande privatpersoner (foreningenfvo.se)

Majblomman

Sök ekonomiskt stöd – Majblomman

Giving People

Om Giving People – Giving People

Gula Änglarna

Gula Änglarna (gulaanglarna.se)

Ny Gemenskap

Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor. – Ny Gemenskap

Caféer – Vällingby, Norrmalm, Östermalm, Södermalm

Jul i gemenskap

Påsk i gemenskap

Lunch i gemenskap


S:ta Clara församling (vid T-centralen)

Matutdelning


Stockholms domkyrkoförsamling

Ekonomiskt stöd – Stockholms domkyrkoförsamling (svenskakyrkan.se)


Svenska kyrkan, din närmaste församling

Många av Svenska Kyrkans församlingar har pengar att söka. Vissa fonder är för dem som bor inom församlingen, andra för vem som helst.

Du kan vända dig till den församling (Svenska Kyrkan) som finns där du bor, för att se vad just de har för möjligheter av stöd.

https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling