12 december 2022

Ekonomiskt stöd / utdelning av mat

Av admin@sm
Matutdelning i stockholm där en en person i behov av mat får gratis mat av volontärer.

Sociala Missionen arbetar inte med att dela ut ekonomiskt stöd eller mat. Hos oss finns jurister och socionomer för att kunna stödja dig i utsatthet genom gratis rättighetsbaserad rådgivning, juridisk och social hjälp. Vårt arbete fokuserar på att långsiktigt försöka säkerställa att rättigheter tillgodoses och att alla har en skälig levnadsstandard.

För dem som söker akut hjälp med mat och ekonomi finns det andra resurser tillgängliga. Här är några exempel på organisationer och platser där du kan vända dig för att ansöka om ekonomiskt stöd eller få mat:

 

Stockholms stad

Stiftelser – Stockholms stad (start.stockholm)

Hos Stockholms stad är det möjligt att ansöka om bidrag eller stipendier för olika ändamål, som att få ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel med mera. Det finns olika stiftelser inriktade på exempelvis stöd till barn och unga, ekonomisk hjälp för ensamstående föräldrar, äldre personer och andra behövande.

 

FVO

Föreningen FVO förmedlar stiftelsebidrag till ekonomiskt behövande privatpersoner (foreningenfvo.se)

Föreningen FVO ger råd och stöd till människor i en ekonomiskt utsatt situation. De samverkar idag med många stiftelser, men om du söker ekonomiskt stöd behöver du inte hålla reda på det – om ansökan beviljas ser de till att medel tas från rätt stiftelse.

 

Majblomman

Sök ekonomiskt stöd – Majblomman

Majblomman är en organisation som erbjuder ekonomiskt stöd till barn där det är svårt att få pengarna att räcka till. De ger stöd för olika saker, som ett par fotbollsskor, att kunna ha ett kalas, delta i fritidsaktiviteter eller för att råd med en jacka.

 

Giving People

Om Giving People – Giving People

Målgruppen för Giving People är barn i Sverige som lever i fattigdom och familjer som befinner sig på gränsen till fattigdom och lever på marginalerna. De arbetar med akut hjälp genom att tillhandahålla mat och andra viktiga förnödenheter.

Sedan starten i september 2013 har organisationen levererat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela landet.

 

Stadsmissionen

Ekonomiskt stöd och bidrag | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)

Stadsmissionen ger stöd till den som har låga inkomster och kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Det kan inkludera hjälp med stöd i att identifiera vilka bidrag du är berättigad till eller hjälp med mat eller tandvård.

 

Gula Änglarna

Gula Änglarna (gulaanglarna.se)

Gula Änglarna strävar efter att ge råd och stöd till personer som lever i hemlöshet och andra svåra utsatta situationer. Stödet anpassas efter individuella behov och kan inkludera hjälp med exempelvis att få nya tänder, glasögon eller matkuponger.

 

Ny Gemenskap

Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor. – Ny Gemenskap

Ny gemenskap har mötesplatser och verksamheter med bland annat mat, kaffe, stöd och rådgivning. Målet är att ge gemenskap, stöd och värme till hemlösa, utsatta och ensamma, dit alla är välkomna oavsett bakgrund.

De driver bland annat flera öppna caféer och Västberga Gård, där den som lever i hemlöshet kan få kläder, tvätta och duscha, samt mat och frukost. På Västberga gård arrangerar de också olika aktiviteter, musikframträdanden och det finns ibland möjlighet att få träffa en läkare, få en klippning med mera.

De har även ett projekt, Extra kalla nätter, där hemlösa EU-medborgare kan få tak över huvudet när kylan blir allt för svår.

Caféer – Vällingby, Norrmalm, Östermalm, Södermalm

Jul i gemenskap

Påsk i gemenskap

Lunch i gemenskap


S:ta Clara församling (vid T-centralen)

Matutdelning och annat stöd

S:ta Clara församling har en utåtriktad verksamhet och har genom volontärer, samarbeten med restauranger, hotell och affärer kontinuerlig matutdelning och uppsökande verksamhet centralt i Stockholm. I S:ta Clara kyrka delar de bland annat ut mat till människor i utsatthet varje vardag.


Stockholms domkyrkoförsamling

Ekonomiskt stöd – Stockholms domkyrkoförsamling (svenskakyrkan.se)

Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser och det finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp hos församlingen om du bor i Stockholm och Stockholms förorter, eller om du dagligen befinner dig inom S:ta Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.


Svenska kyrkan, din närmaste församling

Många av Svenska Kyrkans församlingar har pengar att söka.Vissa fonder är för dem som bor inom församlingen, andra för vem som helst. Du kan vända dig till den församling (Svenska Kyrkan) som finns där du bor, för att se vad just de har för möjligheter av stöd.

https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

 

Sociala Missionen – rättighetsbaserad rådgivning och långsiktig hjälp

För rättighetsbaserad rådgivning och hjälp kopplat till utsatthet är du varmt välkommen att vända dig till oss på Sociala Missionen. Vi finns för att säkerställa dina rättigheter och att långsiktigt arbeta för att din rätt till en hållbar levnadssituation vad gäller både ekonomi, hälsa och bostad uppfylls.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till här.