För att det behövs.

Sociala Missionen finns därför att vi fortfarande behövs.
Till vår öppna mottagning kommer dagligen människor runt om från Stockholm som söker hjälp för att samhället brustit.

Det handlar inte sällan om människor med behov som rör grundläggande mänskliga rättigheter, som att ha någonstans att bo, att få leva med sin familj, rätten till vård eller skydd.

Vi får se strukturella orättvisor och samhällets svaga punkter på nära håll, framför allt får vi höra hur de påverkar människors liv.

Den kunskapen vill vi vara med och dela. Det gör vi bland annat genom att arrangera utbildningar, seminarier och genom våra vittnesmålsrapporter med berättelser från de människor som orättvisorna drabbar allra värst.

Vi vet att det finns massor av röster som har något att lära och berätta om vår samtid, om vi bara lyckas skapa utrymme att lyssna.

Ta lärdom av civilsamhället!

BARN PÅ FLYKT FLYTT

Berättelser om familjer i bostadslöshet

”Det finns inget värre. Att inte kunna ge sina barn trygghet. Då tar många kvinnor hellre risken att utsättas för våld.”

Av artikel 27 i Barnkonventionen följer att barn har rätt till en trygg bostad. Trots det kommer det många barnfamiljer som lever i strukturell hemlöshet till Sociala Missionens rådgivning.

Familjerna har inga sociala problem utan utestängs från bostads-marknaden på grund av strukturella faktorer såsom brist på bostäder, höga hyresnivåer och höga krav för att godkännas som hyresgäst. Avsaknaden av en trygg bostad får allvarliga följder för barnen.

Det här är sex berättelser från bostadsbristens Sverige. Sex föräldrars röster om hur det är att inte ha ett fast boende,
när man har barn.

Illustration: Isak Nygren

LÄS HÄR!

DUMPAD!

Berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun

”Kommunen sa bara att antingen flyttar ni eller så får ni bo på gatan.”

Social dumpning, där en kommun aktivt medverkar till att person i behov av bistånd flyttar till en annan kommun trots att hen inte vill flytta, är ett dolt problem.

Människor som kommit till oss på Sociala Missionen vittnar om att de utsatts för aktiv medverkan. Familjerna berättar om hur kommuntjänstepersoner utövat påtryckningar för att få dem att flytta, erbjudit boende och betalda månadshyror på annan ort, utan analys kring hur familjerna, i synnerhet barnen, påverkas.

Den här rapporten lyfter fram fem röster från personer som bär erfarenheter av aktiv medverkan till bosättning i annan kommun. De som intervjuats riskerar eller har riskerat hemlöshet och bär erfarenheter av att under en tid i livet ha behövt stöd från samhället.

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning, och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen?

Illustration: Maya Olivares Lind

LÄS DUMPAD! HÄR
Rapport

FÖRSÖRJNINGSKRAVET

Berättelser om splittrade familjer

”Älskar du mig inte mamma? Är det därför jag inte får komma?”

Den 20 juli 2016 trädde lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i kraft. Lagens syfte var att minska antalet asylsökande i Sverige. Lagen innebar bland annat att den som ville återförenas med sin familj i Sverige var tvungen att uppfylla ett försörjningskrav.

Den tillfälliga lagen upphörde att gälla den 19 juli 2021. Många av de förändringar som införts med den tillfälliga lagen har dock förts över till nuvarande lagstiftning och därmed blivit permanenta, bland annat försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Sociala Missionens två flyktinghandläggare intervjuade under 2019 och 2020 sex personer som påverkats av Försörjningskravet.

Det här är en vittnesmålrapport med berättelser om lag (2016:752), men framförallt om människor – och splittrade familjer.

Illustration: Isak Nygren

LÄS HÄR!
Illustration av Isak Nygren på en äldre kvinna som håller armen om en yngre man på väg mot ett ålderdomshem. En illustration till Sociala Missionens rapport

Äldreboende – för vem?

Röster från äldreomsorgen

”Jag upplever att du är för pigg”

”När jag blir gammal så flyttar jag till hemmet” är ett vanligt uttryck som ibland sägs skämtsamt och inte så sällan med ett stråk av allvar. Men hur är det nu, för vem byggs äldreboende idag och hur gör man för att komma dit?

I den här rapporten hittar du tankar från personer med erfarenheter från äldreomsorgens Sverige. Några beskriver en tillitsfull vardag, med eller utan anhörigas eller samhällets stöd. Andra berättar om svåra känslor i samband med sviktande hälsa och därmed en ny livssituation. Inte så få uttrycker en önskan om att få flytta till ett äldreboende.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldreboende finnas tillgängligt för den som behöver särskilt stöd. Hur tolkas idag begreppet särskilt stöd? Hur bemöts den person som vill planera inför sin framtid?

Illustration: Isak Nygren

LÄS HÄR!

Skänka en gåva?

Ditt bidrag är oerhört värdefullt för vårt
fortsatta arbete för människor i utsatthet.

QR-Swish kod för att kunna skänka pengar till Sociala Missionen.

Scanna QR-koden i Swish-appen
Swishnummer 123 203 17 55

FLER SÄTT ATT BIDRA

Kontakt

Alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Om du så vill boka tid för ett möte, har förslag på samarbete eller om du är nyfiken på vår organisation
och vill veta mer!

Du hittar oss på Högbergsgatan 31 A, bakom Andreaskyrkan. Närmsta station Slussen.

Följ oss på sociala medier:

Instagram logga Facebook logga LinkedIn logo, länk till Sociala Missionens LinkedIn Youtube logo, länk till Sociala Missionens youtubekanal

Vi ser fram emot att möta dig. Välkommen!

BOKA MÖTE SKICKA EN FRÅGA

Är du en nyfiken typ? Fortsätt så och håll dig uppdaterad på aktuella evenemang & intressanta utbildningstillfällen genom vårt nyhetsbrev!

* indikerar nödvändigt