01 juni 2022

Sociala Missionen på plats i Almedalen!

Av Sociala Missionen
Almedalen i Visby

För första gången medverkar Sociala Missionen med två seminarier under Almedalsveckan i Visby. Vi samarbetar med Equmeniakyrkan i Vårdklockans kyrka och välkomnar alla till seminarierna:

Barn på flytt – strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv
Måndag 4 juli 16.00-16.45

Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna. Hur kan barns rätt till bostad säkerställas? Sociala Missionens rapport ”Barn på flytt” presenteras.

Medverkande: Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen.
Tove Samzelius, universitetslektor socialt arbete, Malmö universitet.
Karolina Skog, regeringens särskilda utredare om en social hållbar bostadsförsörjning.
Yodit Haile Sellasie, socionom Sociala Missionen. Moderator:
Elias Nygren, jurist Sociala Missionen. 

Social dumpning och dess konsekvenser
Tisdag 5 juli 16.00-16.45 

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen? Sociala Missionens rapport ”Dumpad! – berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun” presenteras.

Medverkande: Tove Samzelius, universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet.
Erik Ulnes, Rädda Barnen.
Erika Ershammar, jurist Sociala Missionen.
Moderator: Elias Nygren, jurist Sociala Missionen.