Kostnadsfri juridisk & social rådgivning

Samhällets olika lagar, våra rättigheter och skyldigheter är långt ifrån en självklar kunskap för alla. De kan dessutom se olika ut beroende på vem du är och hur din livssituation ser ut.

Vår erfarenhet säger att det är svårt för många människor att navigera bland olika myndigheter, regler och ärenden. Inte minst när man av olika skäl redan befinner sig i en svår tid i livet, kanske till följd av ålderdom, hemlöshet eller att ha behövt fly krig.

För att alla har rätt att
få hjälp!

Fattigdom eller att vi människor talar olika språk ska inte stå i vägen för grundläggande mänskliga rättigheter. Hos oss finns därför en mångspråkig, erfaren skara jurister & socionomer.

Till oss kan du vända dig för att få hjälp kring frågor såsom boende, försörjning, socialförsäkringssystemet, livskriser, asyl, familjeåterförening, återvändande m.m.
Vi som arbetar har lång yrkeserfarenhet och är specialiserade på:

 • Flyktingfrågor
 • Socialrättsliga frågor
 • Äldrefrågor

Öppen mottagning för
drop in eller bokad tid!

Vi finns här på det sätt du är i behov av, om det så är i stödjande samtal eller om du vill att vi agerar som ombud eller stöd i kontakter med myndigheter. All rådgivning är helt kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt!

Vi som arbetar här kan ge råd & stöd på:

 • Engelska
 • Svenska
 • Amarinja
 • Tigrinja
 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Urkainska
 • Ryska

Vi har öppen mottagning med möjlighet att komma på Drop in-möten, vardagar mellan klockan 09:00-11:30, eller möjlighet att boka en annan tid som passar dig!

Hjälp & rådgivning, flyktingfrågor

Vi kan ge rådgivning och stöd i frågor som handlar om asyl och familjeåterförening. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt!

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Ge råd, information och stödsamtal till familjer som splittrats på grund av krig, konflikter och flykt och som behöver återförenas
 • Ge råd och information om asylprocessen och asylärenden
 • Samhällsinformation
 • Gå in som ombud eller hjälpa till vid kontakt med migrationsverket och andra myndigheter
BOKA MÖTE

Hjälp & rådgivning,
socialrättsliga frågor

Vi erbjuder rådgivning och stöd i ärenden som rör sociala och ekonomiska rättigheter samt etablering. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Ge råd i frågor kring boende och försörjning
 • Vara ett stöd i kontakt med socialtjänst och andra myndigheter
 • Förklara och ge information om olika lagar och riktlinjer
 • Hjälpa till att ansöka om stödinsatser och i vissa fall att överklaga negativa beslut
 • Samhällsinformation
 • Stödsamtal
BOKA MÖTE

Hjälp & rådgivning, äldrefrågor

Till Sociala Missionen kan du vända dig för att få psykosocialt stöd och socialrättslig rådgivning i frågor som handlar om ekonomi, äldreomsorg, boende och hälsa beroende av ditt behov. Det är helt kostnadsfritt och vi arbetar under tystnadsplikt!

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter så som t.ex. socialtjänsten, pensionsmyndigheten, sjukvård
 • Ge information och rådgivning om regler, praxis kring äldreomsorg, boendestöd, ekonomi och äldreförsörjningsstöd, dödsboanmälan hos socialtjänsten, m.m.
 • Stödja och ge information till anhöriga och närstående till äldre
 • Hjälpa till att ansöka om stödinsatser och i vissa fall att överklaga negativa beslut från myndigheter
BOKA MÖTE

Värdegrund och hantering av personuppgifter.

Inom Sociala Missionen strävar vi efter att arbeta utifrån ett antirasistiskt perspektiv, genusperspektiv och med en inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

VERKSAMHETSIDÉ &
VÄRDEGRUND PDF
HANTERING AV
PERSONUPPGIFTER PDF

Skänka en gåva?

Ditt bidrag är oerhört värdefullt för vårt
fortsatta arbete för människor i utsatthet.

QR-Swish kod för att kunna skänka pengar till Sociala Missionen.

Scanna QR-koden i Swish-appen
Swishnummer 123 203 17 55

FLER SÄTT ATT BIDRA

Kontakt

Alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Om du så vill boka tid för ett möte, har förslag på samarbete eller om du är nyfiken på vår organisation
och vill veta mer!

Du hittar oss på Högbergsgatan 31 A, bakom Andreaskyrkan. Närmsta station Slussen.

Följ oss på sociala medier:

Instagram logga Facebook logga LinkedIn logo, länk till Sociala Missionens LinkedIn Youtube logo, länk till Sociala Missionens youtubekanal

Vi ser fram emot att möta dig. Välkommen!

BOKA MÖTE SKICKA EN FRÅGA

Är du en nyfiken typ? Fortsätt så och håll dig uppdaterad på aktuella evenemang & intressanta utbildningstillfällen genom vårt nyhetsbrev!

* indikerar nödvändigt