Våra medlemmar!

Sociala Missionen är en organisation för människor som på olika sätt hamnat i en svår livssituation. Tillsammans med våra medlemmar, över 40 församlingar inom Equmenia-kyrkan i Stockholm, Uppsala och på Gotland, samarbetar vi för att finnas där när en människa behöver det som allra mest.

Kyrkor och församlingar tar idag ett stort ansvar när människor faller igenom samhällets skyddsnät. I det vill Sociala Missionen bidra till arbetet med det vi kan allra bäst. Som fristående ideell organisation kan vi bland annat ha en öppen mottagning för människor som inte har råd, men behöver, juridisk eller social hjälp. Våra medlemmar i Equmeniakyrkan kan helt enkelt vända sig till oss som en extra resurs!

Dessutom samarbetar Sociala Missionen med andra hjälporganisationer, och kan därför också gemensamt med våra medlemsförsamlingar och deras ungdomsföreningar, utveckla fler betydelsefulla mötesplatser.

Tillsammans hjälps vi åt att skydda och tillvarata grundläggande mänskliga rättigheter!

Är ni en församling inom Equmeniakyrkan region Stockholm, men inte medlem? Varmt välkommen att höra av er för att höra mer om hur vi skulle kunna samarbeta!

KONTAKTA OSS! VÅR HISTORIA
Logo

Aktuellt, våra medlemmar

Styrelse

Ombudsmöte äger rum varje höst och då fattas beslut om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är verksamhetsbidrag från Stockholms stad, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

  Sociala Missionens styrelse:

 • Ordförande, Sven-Erik Wånell
 • Suzanne Molin
 • Inga Johansson
 • Alice Comugisha Karaara
 • Gunnar Stignäs
 • Frida Fritzon
 • Kai Berger
 • Liselott Björk
 • Pär Lewin Ronnås

  Valberedning:

 • Margareta Hellsten, sammankallande.
  Tel kansliet:
  08-556 02 300,
  välj administration.
 • Hans Wermeling
 • Anna-Carin Persson Stenbeck

För att det är lättare att hjälpa, när vi hjälps åt!

Sociala Missionen är en ideell förening med social och diakonal inriktning. Tillsammans med er medlemmar har vi möjlighet att utveckla arbetet för de människor vi möter som är i behov av hjälp.

Vårt samarbete har rötter som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Med lyhördhet för vår samtid, kan det samarbetet vara en avgörande grund för våra olika hjälpverksamheter att växa i. Allra mest avgörande kan det vara för de människor som faller igenom samhällets skyddsnät till följd av nya samhällsförändringar och orättvisor.

Det är med en varm stolthet över vårt gemensamma rättighetsarbete som vi uppmuntrar er att alltid känna er välkomna att dra nytta av vår juridiska och psykosociala spetskompetens när ni möter människor i era församlingar!

Vi kommer gärna till fler av er för att mötas på plats, eller svarar på frågor via mail eller telefon när ni kommer i kontakt med juridiska eller sociala frågor ni kanske är osäkra på. Vi finns här för att hjälpa till i det diakonala arbetet med det vi kan bäst.

Hör också gärna av er om era olika hjälpverksamheter, så att vi kan lyfta dem i våra kanaler och sprida ordet bland dem vi möter, till stödsökande såväl som andra organisationer vi samarbetar med.

Tillsammans kan vi finnas som en stärkande kraft, både i vårt samhälle men inte minst i enskilda människors liv.

Bild på en lysande glödlampa nedstoppad i jorden. Intill den växer ur jorden en liten grön planta. Symbolisk bild för samarbete och hur Sociala Missionens juridiska och sociala / socialrättsliga spetskompetens och kunskap finns som hjälp för våra medlemmar inom Equmeniakyrkan att ta hjälp av för att växa i sitt hjälparbete för utsatta människor som kommer till kyrkan.

Vår egen kraft bygger på:

 • Över hundra års erfarenhet med hjälp & stöd till utsatta
 • Juridisk och psykosocial spetskompetens
 • Och den kraft som föds i oss människor när vi hjälps åt och agerar som medmänniskor för de som i stunden behöver det som allra mest.

 

Equmeniakyrkans logga i vit färg.Logo

Är du en nyfiken typ? Fortsätt så och håll dig uppdaterad på aktuella evenemang & intressanta utbildningstillfällen genom vårt nyhetsbrev!

* indikerar nödvändigt