19 januari 2023

Sociala Missionens årsmöte 2023

Av Sociala Missionen
Närbild på en årskalender.

Sociala Missionens årsmöte | 27 april kl. 18.00 i Norrmalmskyrkan.

Boka in torsdagen 27 april alla ombud och övriga intresserade av Sociala Missionens arbete!
Vi har då vårt årsmöte i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, Stockholm. Vi börjar med ombudsregistrering och kaffe kl. 17.30 och därefter årsmöte kl. 18.00

Kallelse till alla medlemsförsamlingar kommer i början av mars och handlingar skickas ut via e-post och läggs ut på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda en månad innan mötet, alltså senast 27 mars 2023.

Varmt välkomna till mötet!