Samarbeten & aktiviteter

Sociala Missionen har inte bara kostnadsfri juridisk och social rådgivning. Vi samarbetar också med andra organisationer och våra medlemmar i olika projekt för att lyckas skapa stödjande och betydelsefulla mötesplatser
för våra målgrupper!

Projekten finansieras delvis av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad men även via ansökta medel hos olika stiftelser och fonder.

Läs mer om våra olika projekt & mötesplatser:

TILLSAMMANS HALLUNDA

Nytt projekt för 2022! – För hela familjen i norra Botkyrka!

Sociala Missionen, Equmeniakyrkan Hallunda, Equmenia och Botkyrka kommun ligger bakom Tillsammans Hallunda med gratis:

 • Scouting för barn och familjescouting för hela familjen
 • Ledarutbildning för tonåringar med praktik
 • Föräldraverkstan, stärkande gruppträffar för föräldrar med fokus på nätverk, föräldraskap och rättigheter.

Projektet är i uppstarten, men redan nu kan man ses på:
Scout-träffar för 8-9 åringar, varje torsdag kl. 18.00-19.15
i Equmeniakyrkan Hallunda.

Håll koll under Aktuellt, eller hör av dig om du vill veta mer eller bli volontär i projektet!

Läger på Björkögården!

Björkögården är en känd och omtyckt lägergård i Stockholms Skärgård. Genom vårt nya samarbete med Björkögården har vi möjlighet att arrangera verksamheter för de som i sin nuvarande situation inte har råd att hyra sommarstuga eller åka på läger.

Nu finns stora möjligheter för både oss, våra medlemmar och deras ungdomsföreningar att boka lägerverksamhet genom Sociala Missionen på Björkögården till en mycket låg kostnad! Samarbetet startade 2022 och kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta under flera år.

Målgrupper för erbjudandet är de som i sin nuvarande livssituation inte har möjlighet att komma ut i Skärgården på lägerdagar, exempelvis ensamkommande ungdomar, ensamstående föräldrar eller människor med flyktingbakgrund.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att kunna boka & arrangera er verksamhet till ett lågt pris på den populära och vackra kursgården i Skärgården!

Har du en önskan om ett speciellt läger du skulle vilja vara med på är du också varmt välkommen att höra av dig till oss med din idé!

ATT HÖRA TILL

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. Många pensionärer lider idag av oro och ängslan. Hur kan vi, som organisationer och medmänniskor, bryta den utvecklingen hos äldre?

Vårt projekt Att höra till är ett samarbete med församlingar i Equmeniakyrkan med stöd ifrån Stockholms stad.

Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

Berättargrupper,
Livsnära samtal

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och att bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir.
”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman möts sex-åtta deltagare i åldern 62 år och äldre, vid tio tillfällen, för att dela livet.

Sociala Missionen har i samarbete med studieförbundet Bilda och våra medlemsförsamlingar, startat upp Berättargrupper – Livsnära samtal. Utbildade gruppledare leder samtalen i grupper som träffas på skilda platser inom Stockholmsregionen, oftast i Equmeniakyrkans lokaler.

Samtalen utgår ifrån fastställda teman och grupperna träffas 10 gånger. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden, vuxenlivet och därefter teman som gruppdeltagarna kommer överens om. Alla grupper går igenom en överenskommelse som bl.a. innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare till andra.

Gruppledarutbildning
Sociala Missionen erbjuder också ledarutbildning för den som vill lära sig mer om metoden Livsnära samtal och själv leda en livsberättargrupp. Håll koll under Aktuellt eller kontakta oss för mer information!

Känner du någon som eller skulle du själv vilja delta i en berättargrupp? Tveka inte och varmt välkommen att höra av dig till oss!

TIA

TIA-PROJEKTET


TIA-projektet erbjuder asylsökande svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter.
– Fyra olika mötesplatser för gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

TIA drivs av Sociala Missionen och fyra församlingar inom Equmeniakyrkan:

 • Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på:
  Tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10.15 - 12.30.
  Språkcafé och handarbetscafé på torsdagar kl. 15.30 - 17.00.
 • Equmeniakyrkan Södertälje har språkcafé för asylsökande och nykomna på:
  Tisdagar kl. 14.00, och gruppinformation på en del av dessa.
 • Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer
  och läxhjälp på:
  Tisdagar kl. 16.00 - 19.00.
  Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.
 • Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och
  bedriver bland annat språkcafé på:
  Torsdagar kl. 18.30 - 20.00.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2023 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.

DIAKONALT FORUM

Diakonalt forum Stockholm är en digital mötesplats och ett nätverk för alla som brinner för sociala och diakonala frågor. Sociala Missionen ansvarar för mötesplatsen och arrangerar ungefär två forum per termin.

Du kanske är volontär eller anställd i någon av Equmeniakyrkans församlingar i Stockholmsregionen eller allmänt intresserad av frågorna. Känn dig välkommen oavsett. 

Diakonalt forum har olika teman. Under 2022 var fokus på flyktingmottagandet från Ukraina. Tidöavtalets förslag och dess konsekvenser för migration och integration var ett tema under våren 2023. Till det diakonala forumet bjuder vi in gäster, gärna från lokala medlemsförsamlingar, som berättar om lokala diakonala satsningar. Här får du gärna bidra med tips på innehåll i vårt diakonala forum.  

Datum för träffarna uppdateras under aktuellt här på hemsidan där du också anmäler att du vill delta och på så sätt får tillgång till mötesplatsen med aktuell länk. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att kunna få bättre koll och påminnelser om vad som är på gång och när.

Vi ses digitalt och bygger nätverket Diakonalt forum tillsammans!

Samarbeta med oss?

Kommer du från en annan hjälporganisation och är nyfiken på eller vill veta mer om oss? Kanske finns det ett sätt vi skulle kunna samarbeta för att nå våra mål?

Vi samarbetar med flera organisationer och våra medlemmar som på olika sätt hjälper människor i utsatthet.

Många vänder sig till oss för att i sitt hjälparbete kunna dra nytta av vår erfarenhet och juridiska och psykosociala spetskompetens. I arbetet för människor som av olika skäl fallit igenom samhällets skyddsnät, synliggörs ofta behoven av socialrättslig och juridisk kunskap.

Om ni i er verksamhet möter människor som där de står i livet är i behov av den kunskapen – tveka inte att ta kontakt med oss!

Vi kanske kan komma till er verksamhet för att utbilda om lagar & rättigheter, informera om aktuella samhällsinsatser eller lära oss mer om hur vi kan se till att människor vi möter kan få del av just er organisations hjälp och kunskap!

Hör av dig, så möts vi!

TA KONTAKT!
Samarbeta

AKTUELLT

Se mer >
KOSTNADSFRI UTBILDNING – Lär dig att leda Livsnära samtal, på Gotland!
8 december, 09.30 - 16.30Visby. Tjelvarvägen 4, Tjelvarkyrkan

KOSTNADSFRI UTBILDNING – Lär dig att leda Livsnära samtal, på Gotland!

Kostnadsfri utbildning...

Äldre & hälsaEqumeniakyrkanGotlandIdeellt engagemangKostnadsfri utbildningKurserLivsnära samtalSamtalsgrupper för äldreSociala MissionenStudieförbundet BildaTjelvarkyrkan
Frukostmingel: fokus äldrefrågor – Att möta utsatthet och akuta behov
23 november, 08.30 - 10.00Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31

Frukostmingel: fokus äldrefrågor – Att möta utsatthet och akuta behov

För verksamheter riktat mot äldre på Södermalm...

Äldre & hälsaÄldre i utsatthetAtt höra tillFrälsningsarméns Sociala CenterFrukostmingelNätverkNy GemenskapSocialjourenSödermalm
KOSTNADSFRI UTBILDNING – Lär dig att leda Livsnära samtal!
27 november, 09.30 - 16.30Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

KOSTNADSFRI UTBILDNING – Lär dig att leda Livsnära samtal!

Kostnadsfri utbildning...

Äldre & hälsaGratis utbildningLivsnära samtalNätverkSamtalsgrupperSociala MissionenStudieförbundet Bilda
Fortbilda dig i Livsnära samtal – kostnadsfri utbildning för ledare!
5 september, 09.30 - 12.30Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Fortbilda dig i Livsnära samtal – kostnadsfri utbildning för ledare!

Kostnadsfri utbildning...

ÅldrandetÄldre & hälsaFortbildning Livsnära samtalGratis utbildningSamtalsgrupperSeniorSociala MissionenStudieförbundet Bilda

Skänka en gåva?

Ditt bidrag är oerhört värdefullt för vårt fortsatta arbete för människor i utsatthet.

QR-Swish

Scanna QR-koden i Swish-appen
Swishnummer 123 203 17 55

FLER SÄTT ATT BIDRA

Kontakt

Alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Om du så vill boka tid för ett möte, har förslag på samarbete eller om du är nyfiken på vår organisation
och vill veta mer!

Du hittar oss på Högbergsgatan 31 A, bakom Andreaskyrkan. Närmsta station Slussen.

Följ oss på sociala medier:

Instagram Facebook Twitter

Vi ser fram emot att möta dig. Välkommen!

BOKA MÖTE SKICKA EN FRÅGA

Är du en nyfiken typ? Fortsätt så och håll dig uppdaterad på aktuella evenemang & intressanta utbildningstillfällen genom vårt nyhetsbrev!

* indikerar nödvändigt