Om oss.

Sociala Missionen är en unik resurs i civilsamhället för människor som lever i utsatthet.

Till oss kommer människor runt om från Stockholm som är i olika behov av stöd. Det kan handla om barnfamiljer som inte har någonstans att bo, människor som flytt krig och därför behöver möta andra lagar och krav än människor som är födda i Sverige, äldre som inte vet hur de ska söka eller få den vård som de behöver.

Vad vi gör.

Hos oss finns därför jurister och socionomer för att utifrån ett rättighetsperspektiv kunna:

  • Erbjuda gratis, professionell juridisk och socialrättslig rådgivning till människor i utsatthet
  • Samordna stödjande aktiviteter och mötesplatser tillsammans med andra organisationer
  • Driva opinion och sprida kunskap till allmänhet och beslutsfattare
OM RÅDGIVNINGEN OPINION OM PROJEKT & MÖTESPLATSER

100 år av stöd till människor
i utsatthet

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning. Våra insatser behövs och gör skillnad.
Vi vet att det leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad
i den enskildes liv.

I över 100 år har vi arbetat med råd och stöd till människor som av en eller annan anledning hamnat i en situation som de vill ta sig ur men inte klarar utan stöd och kvalificerade råd.

Vi vet att de allra flesta kan och vill komma på fötter av egen kraft när de fått de verktyg de behöver. Vår mission är helt enkelt att arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter ska bli tillgodosedda och att ge det stöd som behövs för att människor ska få möjligheten att kunna ta makten över sina liv.

VÅR HISTORIA
Equmeniakyrkans logga i vit färg.

En extra resurs för våra medlemmar.

Våra medlemmar är ett 40-tal församlingar inom Equmeniakyrkan region Stockholm.

Sociala Missionen som fristående ideell organisation fungerar som en extra resurs för våra medlemsförsamlingar och som en arena för utveckling av det gemensamma arbetet.

Genom vår spetskompetens kan vi bistå i det omfattande diakonala och sociala arbetet som kyrkorna idag gör för människor som lever i utsatthet.

MEDLEMMAR

Personal & Kansli

Flera medarbetare är anställda vid Sociala Missionens öppna rådgivning.
Vi finns på Högbergsgatan 31 A på Södermalm.

Samarbeta med oss?

Kommer du från en annan hjälporganisation och är nyfiken på eller vill veta mer om oss? Kanske finns det ett sätt vi skulle kunna samarbeta för att nå våra mål? Alltid varmt välkommen att höra av dig, så möts vi!

TA KONTAKT

SKÄNKA EN GÅVA?

Ditt bidrag är oerhört värdefullt för vårt fortsatta arbete för människor i utsatthet.

QR-Swish kod för att kunna skänka pengar till Sociala Missionen.

Scanna QR-koden i Swish-appen
Swishnummer 123 203 17 55

FLER SÄTT ATT BIDRA

Är du en nyfiken typ? Fortsätt så och håll dig uppdaterad på aktuella evenemang & intressanta utbildningstillfällen genom vårt nyhetsbrev!

* indikerar nödvändigt