15 december 2023

TIPS: Kyrkornas migrationsdagar 2024

Av Sociala Missionen
Bild från kyrkornas migrationsdagar 2023 med bild på medverkande under en föreläsning. Över bilden står texten "Save the date. Kyrkornas migrationsdagar, 15 – 16 maj 2024, Stockholm".

Vi vill tipsa er medlemmar om kyrkornas migrationsdagar i Stockholm 15 – 16 maj! Dagarna vänder sig till dig som är intresserad av migrations- och integrationsfrågor och som är medarbetare, verksamhetsutvecklare, volontär, cirkelledare eller liknande i religiösa samfund eller andra civilsamhällesorganisationer.

 

Program

 

DAG 1: Onsdag 15 maj 10-16.30 – fika från kl 9.00

 

Inledning och morgonbön

med Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd. Omvärldsspaning i en tid av misstro, kris och högerradikal mobilisering med Niclas Nilsson från EXPO. Omvärldsspaning, mänskliga rättigheter och migration ur ett europeiskt perspektiv med Sofia Rönnow Pessah, jurist och skribent.

 

Lunch

 

Asylrättscentrum – Vart är vi på väg?

Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt runt om i världen som nu. Samtidigt sker omfattande åtstramningar inom den svenska migrationspolitiken och ett flertal beslut och åtgärder är på gång. Asylrättscentrum berättar om några av de förändringar som är på gång såsom informationsplikt och förlängd preskriptionstid.

 

En reva i samhällskroppen – om papperslösa

Hur ser medarbetare i Svenska kyrkan på kyrkans diakonala roll och uppdrag i mötet med människor som är papperslösa? Hur påverkas de som arbetar med papperslösa? Detta undersöks i rapporten En reva i samhällskroppen genom djupintervjuer, observationer och besök i församlingar. Inger Awenlöf-Ehrstedt, Åsa Wikman, Anders Stenbäck m.fl. från arbetsgruppen bakom rapporten berättar om resultatet och rekommendationer för framtiden.

 

Fika

 

Verkligheten bakom papperslösa med George Joseph

George Joseph är generalsekreterare på Caritas och ansvarig för migrations-, asyl- och människohandelsfrågor.

 

DAG 2: Torsdag 16 maj 08.30-15

 

Panelsamtal: ”Svenska värderingar”

Sedan ett antal år har begreppet ”svenska värderingar” blivit allt viktigare inom den politiska retoriken. Begreppet finns även med i direktiv till statliga offentliga utredningar och politiska förslag. Under ledning av Elena Namli, professor i etik, belyser en panel, bl.a. med biskop Andreas, begreppet ”svenska värderingar” utifrån samhällsvetenskapliga, teologiska, etiska och legala perspektiv.

 

Exploatering  och människohandel

Räddningsmissionen berättar om sitt arbete mot exploatering och människohandel, tredjeland, utsatthet och hur det är för människor i vårt land som jobbar med låg dagersättning. Frälsningsarméns Safe Havens Traffickingcenter berättar om sitt arbete med att ge stöd till utsatta för människohandel och exploatering, med Cecilia Nilsson, socionom och biträdande verksamhetsledare.

 

Klimatdriven migration – vart är vi på väg?

Det finns över 21 miljoner människor som varje år flyr på grund av klimatet. Fram till år 2050 förutspår Världsbanken att det kommer finnas totalt 216 miljoner klimatflyktingar. Biståndsorganisationen PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete arbetar i 30 länder och stöttar dem som drabbas av klimatförändringar effekter. Det handlar om att bygga upp motståndskraft, att anpassa sig till förändrade förutsättningar och att hitta vägar att undvika konflikter när allt fler ska samsas om allt färre resurser. Tills anpassning inte längre är möjlig och människor tvingas på flykt. Föredraget hålls av Mikael Jägerskog Jägersro, senior policyrådgivare.

 

Kyrkor och samhället – vart är vi på väg?

Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd, avslutar och avrundar Migrationsdagarna 2024.

 

ANMÄLAN OCH MER INFO

Anmäl dig till och läs mer om migrationsdagarna här!