17 december 2023

Tredje advent – rätten till familjeliv

Av Sociala Missionen
På bilden syns tre tända adventsljus. En symbolisk bild för en adventskalender med en rättighet som Sociala Missionen arbetar för, kopplat till en berättelse vi lyfter kring rättigheten varje advent.

Rätten till familjeliv är en grundläggande rättighet som fastslagits i en rad internationella överenskommelser. De senaste åren har Sverige genomfört omfattande förändringar inom migrationslagstiftningen, övergången från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta krav på försörjning för att flyktingar och andra skyddsbehövande ska få återförenas med sina familjer.

Många människor med erfarenheter av att ha flytt krig vänder sig till Sociala Missionen för rådgivning om asylprocessen, hjälp med ansökan om verkställighetshinder eller stöd för att återförenas med sin familj som är på flykt utanför Sverige.

Vi ser tydligt hur vissa krav slår hårt mot människor som söker ett liv i fred för sig och sin familj. Skärpta krav för dem som behövt fly krig ska dock inte stå i vägen för grundläggande rättigheter. Rätten att få leva med sin familj gäller alla människor, oavsett bakgrund.

 

Rätten till familjeliv

Majeed arbetar hårt för att etablera sig i Sverige och för att få återförenas med sin familj som befinner sig i Addis Abeba. Han har två arbeten, hindret är att hitta en bostad i Stockholmstrakten som matchar Migrationsverkets krav. Han hittar en lägenhet som uppfyller kraven på att vara tillräckligt stor i en liten ort cirka 4 timmars bilväg från Stockholm.

Ändå anser Migrationsverket att bostaden inte uppfyller kraven. De menar att det inte framstår troligt att familjen kommer att bo i lägenheten om de kommer till Sverige.

Majeed får hjälp att överklaga beslutet av Sociala Missionen. Migrationsverkets inställning är att överklagandet ska avslås, men domstolen väljer att gå på familjens linje. Det framstår som troligt att de kommer att bo i lägenheten, och rätten till familjeliv bekräftas. En familj får återförenas.

Vi önskar er alla en fin tredje advent!

 

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd i frågor som rör asyl eller familjeåterförening

På vår flyktingrådgivning arbetar jurister för att du ska kunna få gratis juridisk hjälp eller stöd i ärenden som rör bland annat just familjeåterförening. Vi finns också för att kunna ge information kring asyl eller asylprocessen, kan gå in som ombud eller hjälpa till i kontakten med olika myndigheter som tillexempel migrationsverket. Du kan också komma till oss om du behöver hjälp med att få förklarat olika beslut eller om du är i behov av stödsamtal eller annan samhällsinformation som ny i Sverige.

All kontakt och rådgivning med oss är helt kostnadsfri.
Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller behöver stöd.

Boka Möte