05 april 2023

Handlingar inför årsmöte 27 April 2023

Av Sociala Missionen
Flera tända stearinljus intill varandra och i olika höjd, ordnade i en hållare som nästan påminner om en publik under ett möte. Symbolisk bild för Sociala Missionens olika medlemmar inom Equmeniakyrkan och årsmötet.

Om några veckor ses vi till årsmöte för Sociala Missionen. Vi ser fram emot att få träffas!

Vi hoppas er församling har anmält ombud till vårt möte. Anmälan senast 11 april till [email protected]

Styrelsen lägger till årsmötet ett förslag till uttalande som är ett öppet brev till riksdag och regering angående utredningsförslagen i Tidöavtalet som berör migrationsfrågor. Uttalandet är en bilaga som ni finner här nedan, och vi önskar att ni ombud tar tid att studera förlaget och om ni har önskemål om ändringar skickar det senast den 18 april till [email protected], för att styrelsen ska ha möjlighet att bereda eventuella ändringar i förslaget. Årsmötet beslutar därefter att anta uttalandet eller inte.

Kallelse till årsmötet har gått ut 2023-03-07. Verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 kommer senare.

Vi skickar också separat inbjudan till och vill påminna er om två spännande seminarier nu i april och maj med temat Livsmod om äldre personers hälsa och välbefinnande. Missa inte den möjligheten att vara med och få ny kunskap!

 

Här finner ni Handlingar inför årsmöte 2023-04-27:

Bilaga årsmöte 20230427 Sammanställning ekonomiskt resultat för 2022

Föredragningslista årsmöte Sociala Missionen 20230427

Motion Lars Fränne årsmötet 2023 samt styrelsens svar

Uttalande om Tidöavtalets förslag angående migration Öppet brev till riksdag och regering april 2023

Inför årsmötet har vårt uttalande om de utredningsuppdrag i Tidöavtalet som berör migrations- och integrationsfrågor nu bearbetats. Flera församlingar har skickat in ändringsförslag och texten är reviderad utifrån dessa synpunkter. Beslut om uttalandet tas vid årsmötet, torsdag 27/4 kl. 18.00 i Norrmalmskyrkan.

Reviderad version: 

Öppet brev till riksdag och regering om utredningsuppdrag i Tidöavtalet april2023

VERKSAMHETSBERÄTTELSE-2022