02 maj 2023

REGERINGEN! Hur mycket får ett samhälle pressa en människa innan hon brister?

Av Sociala Missionen
Halva bilden beskuren och visar ett barn som sitter och äter en bit apelsin i spillrorna av ett hus som blivit förstört till följd av krig, andra halvan av bilden på statsminister Ulf Kristersson och partiledaren Jimmie Åkesson under en pressträff om Tidöavtalet.

Öppet brev till riksdag och regering – om de utredningsuppdrag i Tidöavtalet som berör migrations- och integrationsfrågor

Antaget vid Sociala Missionens årsmöte 27 april 2023 Stockholm.
Öppet brev till riksdag och regering PDF

 

Hur mycket får ett samhälle pressa en människa innan hon brister?

Vi som ombud från våra församlingar vid Sociala Missionens årsmöte ser med oro på vad som skulle kunna hända om de begränsningar på migrations- och integrationsområdet som ska utredas enligt Tidöavtalet genomförs. Vi gör det utifrån vår kristna värdegrund, vår syn på människors lika värde och vår praktiska, vardagliga, mångåriga erfarenhet av att arbeta med de människor det gäller.

Sociala Missionen möter personer som kommit som flyktingar och lever under knappa ekonomiska förhållanden och har stora svårigheter att få arbete och bostad. Några kämpar med att försöka uppfylla kraven för att få återförenas med sina familjer. Vi ser hur rätten till familjeliv och rätten till bostad, liksom barns rätt att bli lyssnade till och att få sina intressen beaktade, inte är säkerställda i vårt samhälle.

I stället för att åtgärda de problem som förhindrar en välfungerande integration, till vilka enligt oss hör en bostadsmarknad med höga trösklar och utbredd segregation, riskerar flera av förslagen i Tidöavtalet att försämra villkoren för nyanlända, vilket kan försvåra etablering och återförening av splittrade familjer.

”Älskar du mig inte mamma? Är det därför jag inte får komma?” – en röst av många från våra möten i Sociala Missionen med nyanlända som vill återförenas med sin familj. När familjer lever splittrade borde det vara självklart att samhället stöder en återförening. Nu tvingas många barn leva utan sin ena förälder år efter år, ofta under osäkra förhållanden. Genomförs Tidöavtalets intentioner kommer det bli ännu svårare genom att försörjningskrav föreslås skärpas och det ska finnas färre undantag från dessa. Kraven innebär redan idag att personer med både bostad och arbete i många fall inte kan uppfylla kraven till följd av att man arbetar inom låglöneyrken.

Både den styrande majoriteten och det största oppositionspartiet vill begränsa mottagandet av människor på flykt. Humanitära hänsyn ska vårt land inte ta. Vi ser redan i vår rådgivningsverksamhet hur svårt det är att få sin asylansökan beviljad. Går överenskommelserna i Tidöavtalet igenom kommer asylsökandes rättigheter, såsom rätten till offentligt biträde, att begränsas vilket riskerar att göra asylprocessen mindre rättssäker. Hela asylprocessen är tänkt att präglas av större kontroll och inskränkta rättigheter. Det befarar vi kan komma att ytterligare försämra asylsökandes situation i Sverige.

Att bara få tillfälliga uppehållstillstånd, innebär svårigheter att kunna planera för framtiden. Även beviljade permanenta uppehållstillstånd ifrågasätts. I Tidöavtalet föreslås kvalificering till välfärdsförmåner, vilket riskerar att leda till ekonomisk utsatthet, inte minst för barn. Att leva i denna osäkerhet efter att ha levt med krig och/eller förföljelse – ja hur mycket kan ett samhälle pressa en människa innan hon brister?


Fotograf Ninni Andersson / regeringskansliet

Vi uppmanar regeringen att inte genomföra den aviserade förändringen av migrations och integrationspolitiken utan i stället se att det är människor det handlar om. Medmänniskor som vi måste möta med respekt, lyhördhet inför vad de varit med om och villighet att låta dem etablera sig samt bidra till vårt lands välstånd. Viktiga beståndsdelar i det är säkrad tillgång till trygga boenden och förstärkt rätt till familjeåterförening. Vi ser med oro på förslagen i Tidöavtalet som kan leda till försämrad integration, större utsatthet och ytterst att grundläggande rättigheter kränks. Sverige måste få en lagstiftning som säkrar att de som kommit till vårt land kan få leva i trygghet, fria från hot och våld, krig och terror och att de ges goda förutsättningar att få bidra med vad de kan i sitt nya hemland. Vi måste alla visa att Sverige är ett humant och rättssäkert land.

Uttalande antaget vid Sociala Missionens årsmöte 27 april 2023

 

Dokumentation – rapporter från Sociala Missionen:


Läs vittnesmålsrapporten Barn på flytt här!


Läs vittnesmålsrapporten Dumpad! här!

 


Läs vittnesmålsrapporten Försörjningskravet här!