05 april 2023

Öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard angående dagersättning för flyktingar och asylsökande!

Av Sociala Missionen
En hand som håller upp en megafon. Symbolisk bild för opinionsbildning.

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Kyrkoledarna och medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd uppmanar regeringen att omedelbart höja dagersättningen för några av de allra mest utsatta i vårt samhälle.
Den låga ersättningen har särskilt aktualiserats med anledning av att ukrainska flyktingar – och flyktingar från andra delar av världen – riskerar att utsättas för utnyttjande och människohandel.

Elias Nygren, en av Sociala Missionens jurister, och Inga Johansson, medlem i vår styrelse, har varit med i arbetet att ta fram brevet:

Alvik 5 april 2023

Öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard angående dagersättning för flyktingar och asylsökande

Medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd skriver till dig migrationsminister Maria Malmer Stenergard för att uttrycka vår oro över rådande situation för asylsökande och flyktingar i Sverige. Särskilt bekymmersam anser vi att den oskäligt låga dagersättningen för flyktingar och asylsökande är. Ersättningen om 71 kronor per dag har inte höjts sedan 1994. De ovärdiga villkor som stora grupper flyktingar i Sverige lever under gör att många riskerar att utsättas för olika typer av utnyttjande och människohandel. Vi vill nu bjuda in dig till ett möte med oss för att samtala om detta.

Läs hela brevet i sin helhet på SKR:s hemsida här!