11 juni 2024

Regionsdag om goda relationer – en dag om församlingen i lokalsamhället

Av Sociala Missionen

Till våra medlemmar i Equmeniakyrkan region Stockholm – varmt välkommen till en regiondag i Västerortskyrkan Vällingby, lördagen den 12 oktober! Vi samlas kring temat Goda relationer och vill lyfta fram församlingens betydelse i lokalsamhället.

Equmeniakyrkans församlingar har på olika sätt ett viktigt bidrag in i samhällslivet och där finns många olika relationer som har stor betydelse för oss. Några av dessa relationer vill vi komma till tals med denna dag och vi vill också lyssna på många olika berättelser från församlingar i vår region.

 

Equmeniakyrkans regionsdag – Goda relationer

Kom på denna regionsdag och hitta till, men också bidra med inspiration för samhällsrelationerna i din församling! Vi rekommenderar att man kommer några stycken från varje församling. Se det gärna som en chans att processa er egen församlings möjligheter och relationer. Regionsdagen sker i samverkan med Sociala Missionen och Bilda.

 

Tid och plats

Lördagen den 12 oktober 2024
Klockan 09.30 – 16.00

Västerortskyrkan
Solursgränd 2
16265 Vällingby

 

Program

9.30 Drop in kaffe

10.10 Oasis – berättelse om en social Londonresa.

11.00 Möte mellan sociala missionen och räddningsmissionen, kaffepåfyllning.

11.20 Panel

12.15 Lunch

13.00 Församlingsberättelser av Centrumkyrkan Farsta, St Peter, Rissne, Västerortskyrkan och Norrmalmskyrkan.

14.00 kaffe, gruppsamtal

14.30 Gudstjänst

 

Medverkande

Lisa Plantin Västerortskyrkan

Jenny Dobers Region Stockholm

Elaine Lindblom Sociala Missionen

Joakim Hagerius Räddningsmissionen

Jon Bergeå juniorfotbollstränare och Rädda barnen

Representanter från kommunen och polisen

 

Kostnad

För fika och lunch under dagen tar vi ett självkostnadspris.

 

Anmälan

Anmäl din medverkan till regiondagen här!