11 juni 2024

Möt Leandro – Sociala Missionens jurist med fokus på migrationsfrågor!

Av Sociala Missionen
Porträttbild på Leandro, jurist med fokus på migrationsfrågor hos Sociala Missionen, framför Sociala Missionens bås på Järvaveckan. På bilden bär han en svart t-shirt med Sociala Missionens logotyp och tittar in i kameran. I bakgrunden syns också logotypen i stort format och olika informationsblad om Sociala Missionens hjälpverksamhet.

Vi på Sociala Missionen är jätteglada över att kunna presentera vårt senaste tillskott till arbetslaget och vårt rådgivningsteam! Leandro började att arbeta hos oss i april som jurist med fokus på att ge kostnadsfri, professionell juridisk rådgivning och stöd inom asyl- och flyktingfrågor. Med Leandro har vi fått in en person med lång erfarenhet av att arbeta med just migrationsrätt och människor med flyktingbakgrund, och inte minst ett varmt lugn som smittar av sig.

 

Berätta lite om din bakgrund. Vad har du tidigare arbetat med, och hur har din erfarenhet förberett dig för din roll som migrationsjurist hos oss?

– Sedan min juristexamen har jag arbetat på organisation inom ideell sektor med migrationsrätt. Även om mitt huvudsakliga fokus har varit asylsökande ungdomar som kommit till Sverige utan vuxen familj, har jag även arbetat med andra målgrupper och migrationsfrågor, och jag känner mig väldigt bekväm att arbeta med migrationsrätt i en bredare bemärkelse.

 

Vad lockade dig till att arbeta som jurist på Sociala Missionen?

– Jag har goda erfarenheter av att arbeta inom ideell sektor. Möjligheten att, vid behov, dyka väldigt djupt ner i ett ärende för att lösa komplicerade problem saknas i stor utsträckning i andra sektorer. Sociala Missionen tilltalade mig också eftersom det är en mindre organisation än den jag tidigare arbetade på. Närheten till kollegor och chefer som finns på Sociala Missionen känns som en stor fördel.

 

Kan du beskriva vad ditt arbete som migrationsjurist innebär och hur du hjälper människor i utsatthet med juridisk rådgivning?

– I stor utsträckning består mitt arbete av att identifiera och kartlägga i vilken situation en hjälpsökande befinner sig i. De råd och det stöd jag kan erbjuda i varje unikt fall beror helt på varje ärendes särskilda omständigheter. Beroende på det enskilda ärendets karaktär varierar min insats, från att ge råd och stöd till hjälp med myndighetskontakter som tillexempel migrationsverket och att driva mål vidare till högre instanser och tillsynsorgan.

 

Vilka är dina passioner och mål när det kommer till att arbeta som jurist inom migrationsfrågor? Vilka aspekter tror du är viktigt i ditt arbete inom området?

– Jag tycker att en otroligt viktig del i att arbeta med juridik är att hjälpa klienten att förstå sitt ärende och sin situation. I många fall har klienten haft relativt lite förståelse, insyn och inflytande över sitt ärende, ett faktum som ofta resulterar i känslor av vanmakt och uppgivenhet. Även i ärenden där jag har liten möjlighet att påverka utgången strävar jag efter att försöka öka klientens deltagande i sin egen process.

Vi är superglada över att ha fått Leandro till oss på Sociala Missionen och hur han bidrar till vårt arbete med att stödja och hjälpa de som är i behov av hans kunskap. Välkommen Leandro!

 

Är du i behov av gratis juridisk hjälp eller har frågor om dina rättigheter?

Om du behöver juridisk rådgivning eller har frågor om migrationsrätt, tveka inte att kontakta Leandro, [email protected]. Du kan också enkelt boka ett möte via vår hemsida, besöka vår öppna mottagning under våra drop in-tider eller ringa oss.

 

Hitta till oss!

Vi finns på Södermalm, Högbergsgatan 31 A, i ett gult hus bakom Andreaskyrkan. Där hittar du vår mottagning dit du kan komma på drop-in möten för att träffa någon av våra jurister eller socionomer varje vardag, mellan klockan 09.00 – 11.30. Annars är du alltid välkommen att boka en tid som passar dig!

 

Boka Möte