29 april 2022

Dialogmöte med migrationsverket

Av Sociala Missionen
Sociala Missionens jurist Elias Nygren tillsammans med Generaldirektör Mikael Ribbenvik, Alexandra Gibbons, enhetschef Kompetensförsörjningsenheten från Migraionsverket, Sveriges Krista råds generalsekreterare Sofia Camnerin och Anna Karlgren (Svenska kyrkan) under ett dialogmöte med migrationsverket bl.a. om mottagandet av flyktingar från Ukraina, rättssäker bedömning av konversioner och gemensamma utbildningsinsatser.

Igår möttes Sveriges kristna råd och Migrationsverket i ett dialogmöte. Mottagandet av flyktingar från Ukraina, rättssäker bedömning av konversioner och gemensamma utbildningsinsatser var några samtalspunkter som stod på agendan. 

Generaldirektör Mikael Ribbenvik, Alexandra Gibbons, enhetschef Kompetensförsörjningsenheten och rättschef Carl Bexelius (på länk) medverkade från Migrationsverket. 

Sveriges kristna råd representeras av generalsekreterare Sofia Camnerin och Anna Karlgren (Svenska kyrkan) och Elias Nygren (Sociala Missionen) som sitter SKR:s arbetsgrupp för migration och integration. 

Läs artikeln om mötet på SKR:s hemsida:  

https://www.skr.org/dialogmote-med-migrationsverket/

Foto: Wilhelm Blixt