07 augusti 2023

Volontärer och ideellt arbete högt upp på önskelistan inom välfärden

Av Sociala Missionen
Bild på Sociala Missionens verksamhetschef Elaine Lindblom med en illustration över bilden som visar tre händer som räcker upp händerna knutna till hjärtan som symbol för rubriken och hur volontärer och ideellt arbete står högt upp på önskelistan inom välfärden.

Hur ska ideellt arbete organiseras i framtiden? Organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning lyfter frågan i en ny rapport och ställer frågan om det pågår en förskjutning av organisering av volontärer från det ideella föreningslivet till offentlig sektor.

Fler och fler kommuner söker volontärer till uppdrag direkt inom den kommunala förvaltningen som läxhjälp, nattvandring, språkstöd och ledsagning. En fördel enligt en kommun är att det är enkelt, inget medlemskap eller deltagande i styrelser, utan endast enkel styrning till vad man ska göra och när.

Men är det inte något som då går förlorat i det ideella engagemanget? Att bli rekryterad som volontär genom föreningslivet ger möjligheten att vara en del i ett större sammanhang, göra sin röst hörd och kunna påverka för en positiv samhällsutveckling. Ett engagemang som ökar delaktigheten och bygger demokratin i samhället. Allt detta utöver att ett volontärsuppdrag i sig kan få stor betydelse för den enskilde individens sociala välmående och hälsa.

”Det kan ses som en besparingsåtgärd inom det offentliga och gränser mellan anställda och volontärer kan bli otydliga.”

Det finns fler risker med en organisering av volontärer i offentlig regi. Det kan ses som en besparingsåtgärd inom det offentliga och gränser mellan anställda och volontärer kan bli otydliga. Men kan och ska resursbrist inom det offentliga åtgärdas genom fler frivilliga? Nej, absolut inte. Det blir då att utnyttja människors frivillighet och hela idén och potentialen med volontärer som stärker välfärden går förlorad.

Forum ger i sin rapport några rekommendationer för att stärka dialogen på alla nivåer om värdet av ett starkt ideellt föreningsengagemang i samhället och hur det kan samverka med en växande trend av volontärinsatser inom den offentliga välfärden. Ett viktigt samtal som måste föras!

Elaine Lindblom, verksamhetschef Sociala Missionen

 

Läs rapporten Volontärinsatser i välfärden här!

Bild på omslaget av rapporten "Volontärinsatser i välfärden. Möjligheter och risker för organisering av volontärer inom eller nära det offentliga ansvaret." omslagsbilden är en närbild på en hand som lyfter en träkub med symbol på, som symboliserar volontärt arbete. På omslaget syns även "FORUM Idéburna organisationer med social inriktning"s logga och "Volontärbyrån"s logga.