11 september 2023

Till minne av Bo Schylander

Av Sociala Missionen
Bild av ett starkt lysande ljus i fokus, med tre andra lysande, levande ljus i oskärpa i bakgrunden. Till minne av Sociala Missionens tidiager direktor Bo Schylander.

Sociala Missionens tidigare direktor Bo Schylander har avlidit den 29 augusti 2023 i en ålder av 88 år. Bo Schylander var Sociala Missionens direktor under åren 1982 – 1996. Därefter hade Bo ett specialuppdrag som konsult 1996 – 1999 där han bland annat forskade i olika arkiv för att göra en historiebeskrivning av Sociala Missionens nära 100 åriga verksamhet. Han beskrev organisationens utvecklingsfaser och verksamheter kopplad till samhällsutvecklingen. Delar av denna historiebeskrivning finns här på Sociala Missionens hemsida ”Vår historia”.

När Bo Schylander tillträdde som direktor hade han vid ett flertal tillfällen uppvaktats av Sociala Missionens styrelse. Efter långa överläggningar där Bo formulerade sin vision för arbetet, som styrelsen accepterade, tillträdde han som direktor. Med en bakgrund inom nykterhetsorganisationen DKSN (numera Hela Människan) låg nykterhetsarbetet honom varmt om hjärtat. Men utifrån samhällssituationen med en ökad invandring, såg han stora behov och utifrån sin erfarenhet inom kommunala förvaltningar, hade han en stor förmåga att söka medel. Sociala Missionen hade under ett antal år haft ekonomiska bekymmer och det gjordes utredningar kring vilka verksamheter som skulle prioriteras. Med Bos vision och styrelsens stöd inleddes en omställningsfas med ett flertal projekt som syftade till att med olika metoder ge stöd till asylsökande medmänniskor från olika länder.

Tidigt inleddes även ett arbete för att ge stöd till personer som sökte möjligheter att återvända till sina hemländer. På Carlslunds flyktingsluss anställdes en kurator vars uppgift var att samordna verksamheten för att ge flyktingar möjligheter att komma in i det svenska samhället.

Bild på ett ljus i förgrund och skärpa, med många ljus i bakgrunden i oskärpa och citatet över bilden: "Bo Schylander var djärv och under hans period startades flera projekt som idag är en del av Sociala Missionens ordinarie arbete."

Sociala Missionen blev en viktig aktör inom bland annat återvändandearbetet och fick ofta bistå med kunskaper inom området till andra organisationer och myndigheter.

Bo Schylander var djärv och under hans period startades flera projekt som idag är en del av Sociala Missionens ordinarie arbete.

Det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på Bo Schylanders arbete inom Sociala Missionen och tackar Gud för det Bo fått betyda i arbetet med att vara medmänniska och drivkraften att verka för allas rättigheter.

Frank Åkerman, Sven Erik Wånell, Elaine Lindblom