13 september 2023

STOPPA REGERINGENS OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS LAGFÖRSLAG OM INFORMATIONSPLIKT! 

Av Sociala Missionen
Bild på ett barn, en ung flicka, som sitter ihopkurad i soffa framför en vuxen inom myndighet med gul text över bilden där det står: "STOPPA ANGIVERILAGEN!"

Vi ser hur motståndet mot den föreslagna lagen om informationsplikt, även kallad angiverilagen, växer runt om i Sverige. Protester kommer från yrkesverksamma som skulle tvingas ange elever och patienter, fackförbund, civilsamhället och en allt bredare allmänhet. Nu krävs en gemensam kraftsamling för att motverka det lagförslag som i praktiken kommer att skapa ett sämre Sverige, med begränsade rättigheter och ökad misstänksamhet.

I Stockholm anordnades i söndags, den 10 september, en stor demonstration för att stoppa angiverilagen och motståndet breder ut sig över landet.

Sociala Missionen står också upp emot angiverilagen, utifrån att vi är grundade i mänskliga rättigheter och möter de personer som riskerar att anges om lagförslaget blir verklighet. För dessa personer, särskilt för barnen, skulle en angiverilag innebära att de som idag är några av samhällets mest utsatta tvingas in i en ännu större utsatthet.

 

Att leva i Sverige utan tillstånd idag

Det finns många personer som vistas i Sverige utan tillstånd. De brukar slarvigt kallas för papperslösa. Myndigheternas inställning är att om du inte har ett uppehållstillstånd i Sverige ska du inte vara här. Sverige har, liksom alla andra länder, rätt att bestämma över vilka som vistas i landet. Samtidigt är vår erfarenhet att det inte alltid är så enkelt att följa ett utvisningsbeslut. Bara för att myndigheterna har bedömt att en person eller familj inte har skyddsskäl, betyder inte det att de inte har behov av just skydd. Det finns många exempel på personer som fått avslag på sin asylansökan, men som får uppehållstillstånd av samma skäl efter att hen anfört verkställighetshinder eller då att en ny asylansökan lämnats in efter att utvisningsbeslutet löpt ut. Alla som vistas i Sverige utan tillstånd har inte skyddsskäl, men vår erfarenhet säger att många har det. Är du rädd för ditt eller dina barns liv i ditt forna hemland, vart ska du då ta vägen om du får avslag på din ansökan på asyl i Sverige?

Att leva i Sverige utan uppehållstillstånd är en mycket svår situation. Du har väldigt få rättigheter. Du får inte arbeta och du får ingen hjälp av kommun eller region. Du har rätt att söka akut sjukvård, men i praktiken vittnar många om att det är svårt att få tillgång till akutvård. Det är dessutom upp till sjukvården att avgöra vad som är akut och inte. Om du blir illa behandlad, till exempel måste betala ockerhyra för att sätta tak över huvudet på din familj eller utnyttjas som svart arbetskraft, har du få möjligheter att få hjälp. Det är en ständig rädsla för familjen att bli identifierad och riskera att utvisas med tvång.

Papperslösa barn har mer rättigheter än vuxna som lever i Sverige utan ett uppehållstillstånd. Barn är inte vuxna och har särskilda rättigheter kopplade just till det faktum att de är barn. Barn ska heller inte lastas för omständigheter som de inte kan råda över. Ett barn behöver exempelvis följa sina föräldrars beslut om var barnet bor. Papperslösa barns rättigheter innebär att de har rätt att gå i skolan, precis som alla andra barn i Sverige. De har också rätt till sjukvård och tandvård, på samma sätt som alla andra barn i Sverige. Trots denna rättighet är det många familjer som redan idag är rädda för att skicka sina barn till skolan eller att uppsöka vård.

 

Angiverilagen skulle kraftigt försämra barns faktiska rätt att få gå i skola och att få vård

Om angiverilagstiftningen blir verklighet riskerar barns rättigheter att bli teoretiska och inte faktiskt utkrävbara. Även om papperslösa fortsatt har rätt till skolgång, tandvård och sjukvård – kommer de våga gå till skolan eller till tandläkaren? Kommer den pappa som drabbas av en hjärtattack våga söka akutvård om det innebär att hans familj kan hamna i fara?

 

Risk för ett ökat skuggsamhälle

Vi vet inte vilka konsekvenser angiverilagen kommer få, men vissa saker kan vi säga redan nu. Om angiverilagen blir verklighet är det sannolikt att barn utan uppehållstillstånd inte kommer våga gå till skolan och att familjer inte kommer våga söka akut sjukvård.

Regeringen och Sverigedemokraterna menar att en angiverilag syftar till att stoppa skuggsamhället. Vi på Sociala Missionen ser en stor risk för att utvecklingen skulle bli motsatt. Med större rädsla, färre utkrävbara rättigheter och försämrad tillit till myndigheter följer ett ökat skuggsamhälle.

 

Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige

Ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Grundläggande rättigheter som återfinns i internationella konventioner som Sverige antagit och som återspeglas i svensk lagstiftning.

Lagförslaget om anmälningsplikten skulle i praktiken begränsa grundläggande mänskliga rättigheter. Lagförslaget är inte värdigt ett land som Sverige. Utrikesminister Tobias Billström (M) sa det bra själv, men år 2018:

”Att införa ett angiverisystem, som en del av det här kommer tyvärr att skapa en osund relation mellan medborgarna i ett land där man har detta. Det hör inte hemma i Sverige utan är mer något som vi förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea eller andra auktoritära stater.”

Hör här!  

Lagförslaget riskerar grundläggande rättigheter och är oacceptabelt för ett land som Sverige. Det måste stoppas nu.

 

Vad du och vi kan göra för att hjälpa till

I Facebook-evenemanget för demonstrationen Stoppa angiverilagen pågår just nu en kraftsamling på bred front för att hjälpas åt att stoppa lagförslaget. Med över 9000 iklickade intresserade finns samlad information på hur man kan bidra, organisera sig och få hjälp att sprida fler demonstrationer.

 

Namninsamlingar

FÖR ALLA:  Skiftets namninsamling mot angiverilagen
https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen

FÖR VÅRDARBETARE:  Lova att inte ange patienter
https://viangerinte.se/

LÄRARE: Lova att inte ange elever
https://www.skrivunder.com/vi_anger_inte_ett_upprop_fran…

SOCIALARBETARE: Lova att inte ange klienter
https://www.skrivunder.com/ett_upprop_av_och_for…  

BIBLIOTEKARIER har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under: 
https://www.skrivunder.com/tvinga_inte_bibliotekarier…  

 

Få hjälp med att organisera en egen demonstration på din ort

Ordna en egen demonstration på din ort genom att kontakta [email protected] så får du hjälp att sprida den i facebook-eventet.

 

Ny demonstration på gång i Göteborg

Du kan hjälpa till att ordna en demonstration mot angiverilagen i Göteborg.
Mejla SWAN (Social Workers for Social Action) som tagit initiativet i Göteborg på [email protected]

 

Fler sätt att bidra

Sprid medvetenhet och dela information om lagförslaget och dess potentiella konsekvenser i ditt nätverk och på sociala medier, stöd civilsamhället och organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter ekonomiskt eller som volontär och fortsätt att söka kunskap och delta i opinonsbildning!