14 september 2023

I ENAT UPPROP: Sveriges samhällsskydd för barn hotas!

Av Sociala Missionen
Bild av olika färgpennor med en barnhand som skriver i bakgrunden. Illustrerar civilsamhälles- och barnrättsorganisationers enighet i att bekämpa regeringens förslag om informationsplikt, som innebär en hot mot barns rättigheter.

Idag går Sociala Missionen tillsammans med flera organisationer ut i Göteborgs-Posten för att understryka regeringens och samhällets ansvar att skydda barns rättigheter. Flera av Sveriges ledande organisationer, och inte minst tusentals privatpersoner, ser hur det lagförslag om en informationsplikt som regeringen nu går vidare med, inte bara hotar grundläggande rättigheter utan också kan komma att skapa en betydande större otrygghet för barn och samhälle.

Det är tydligt att den föreslagna informationsplikten är ett steg i mycket fel riktning vad gäller vårt lands ansvar att se till barns bästa och försvara deras rättigheter.

Sociala Missionen och flera av Sveriges allra främsta barnrättsorganisationer och civilsamhällesorganisationer skriver under ett upprop.
Klicka här för att läsa hela debattartikeln och varför lagförslaget är viktigt att stoppa!

Ta ställning för barnen och hjälp oss att sprida, dela och fortsätta att hålla motståndet levande och starkt tills dess att regeringen väljer att lyssna!

 

Undertecknade:

Maria Frisk, Sverigechef Rädda Barnen

Warda Abdalla, Ordförande Rädda Barnens ungdomsförbund

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner

Lotta Sylwander, Programchef Unicef

Helén Ottoson Lovén, Generalsekreterare Svenska kyrkan

Elias Fjellander, Förbundsordförande RFSL Ungdom

Elin Wernquist, Generalsekreterare Barnrättsbyrån

Anna Johansson, Generalsekreterare Amnesty

Terje Holmgren, Ordförande FARR

Binaji Marouf, Kommunikations- och påverkanschef BRIS

John Stauffer, Chefsjurist och biträdande exekutiv chef, Civil Rights Defenders

Elaine Lindblom, Verksamhetschef Sociala Missionen

Veronica Magnusson, Ordförande Vision

Heike Erkers, Ordförande Akademikerförbundet SSR

George Joseph, Generalsekreterare Caritas Sverige

Mia Göransdotter Hammar, Ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

Lasse Svensson, Kyrkoledare Equmeniakyrkan

 

Vill du lära dig ännu mer om lagförslaget och engagera dig? Bra!

👇 Här kan du läsa mer om lagförslagets påverkan och se samlad information kring vad du kan göra! 👇

STOPPA REGERINGENS OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS LAGFÖRSLAG OM INFORMATIONSPLIKT!