STOPPA REGERINGENS OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS LAGFÖRSLAG OM INFORMATIONSPLIKT!