05 juli 2022

NY VITTNESMÅLSRAPPORT!

Av Sociala Missionen
Svart bild med text och citat över: "Kommunen sa bara att antingen flyttar ni eller så får ni bo på gatan."

Sociala Missionen släpper idag vår nya vittnesmålsrapport Dumpad! Berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun.

Social dumpning, där en kommun aktivt medverkar till att person i behov av bistånd flyttar till en annan kommun trots att hen inte vill flytta, är ett dolt problem. Personer vittnar i Sociala Missionens rapport ”Dumpad!” att de utsatts för aktiv medverkan. Familjerna berättar om hur kommuntjänstepersoner utövat påtryckningar för att få dem att flytta, erbjudit boende och betalda månadshyror på annan ort, utan analys kring hur familjerna, i synnerhet barnen, påverkas. 

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning, och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen?

Läs vår nya vittnesmålsrapport här!