07 juli 2022

Civilministern tar emot DUMPAD!

Av Sociala Missionen
Till vänster i bild Sociala Missionens jurist Erika Ershammar, och till höger i bild dåvarande civilminister Ida Karkiainen, som håller upp Sociala Missionens vittnesmåls-rapport "DUMPAD – Om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun" som innehåller berättelser och vittnesmål från familjer i behov av bistånd, som på olika sätt utsatts för påtryckningar av kommunen att flytta till en annan kommun, trots att de inte vill.

I samband med vårt seminarium och lanseringen av vår nya rapport ”Dumpad!” i tisdags, blev en av de första att uppmärksamma rapporten Sveriges civilminister, Ida Karkiainen.

Dumpad! är vår senaste vittnesmålsrapport med röster från familjer som på olika sätt utsatts för aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, även kallat social dumpning.

Vi ser fram emot att följa och fortsätta bidra till arbetet mot aktiv medverkan, och vill passa på att tacka alla som tog sig tid att lyssna till de berättelser och röster som behöver fångas upp som allra mest.

Tack till alla er som lyssnade och bidrog till seminariet Social dumpning och dess konsekvenser! 💗 

Läs rapporten DUMPAD! här.