08 juli 2022

Tidningen Dagen lyfter Dumpad!

Av Sociala Missionen
Till vänster i bild, Sociala Missionens jurist Erika Ershammar, och författare till vittnesmålsrapporten "Dumpad", till höger i bild illustrationen till framsidan av rapporten "DUMPAD – Berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun".

”I dagarna kom en rapport där människor berättar hur de pressas av sin hemkommun att riva upp rötterna och flytta därifrån. Särskilt drabbar det socialt utsatta och hindrar nyanlända att etablera sig. 

– Vi vill visa på konsekvenserna för familjer och barn som tvingas flytta mot sin vilja, säger juristen Erika Ershammar.” 

Läs hela Dagens artikel här!