30 juni 2023

TACK till alla som kom, bidrog och för ert engagemang!

Av Sociala Missionen

Sociala Missionen medverkade på Almedalsveckan även i år med två seminarier om några av de frågor vi arbetar med. Vi vill passa på att tacka alla medverkande, för alla samarbeten och er som kom med ert engagemang för att lyssna till våra seminarier och för alla diskussioner som följde därefter!

SEMINARIUM: Ofrivillig ensamhet – kan en nationell strategi skapa fler gemenskaper i samhället?

Vilken fantastisk uppslutning på seminariet om ofrivillig ensamhet!

Som moderator Britta Hermansson inledde och välkomnade till seminariet: ”kanske det allra viktigaste samtalet idag”, kan vi skriva under på att diskussionen är oerhört viktig, tillsammans med många andra som förs just nu under Almedalsveckan. Men vi vet att ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som orsakar allvarligt lidande i både människor och i samhälle som konsekvens.

Därför känns det hoppfullt att så många engagerade sig för att försöka utforska lösningar som ligger både nära och längre bort. Tack också till er medverkande för olika infallsvinklar på hur vi kan möta ensamhet med en inbjudan till gemenskap – på flera samhällsnivåer.

Just under Almedalsveckan pågår samtalen under ett par dagar som ett intensivt sorl, och det är till och med svårt att hitta en stund i tystnad. Vi har varit runt och upp och ner för backarna för att väcka nyfikenhet i helt nya ansikten för frågorna vi arbetar med. Det har redan lett till många oväntat spännande möten med andra människor, och också till en övertydlig insikt om hur man i det lilla kan motverka ensamhet.

Ibland leder ett enkelt ”Hej, vart är du påväg?” till ett möte och samtal som berikar långt bortom våra förväntningar. Kanske leder det också, utan att du vet om det, till att bryta en annan människas smärtsamma tystnad. Testa idag, och testa igen imorgon!

Se hela seminariet här!

Medverkande:

Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Anton Alsander, Sakkunnig, FORUM idéburna organisationer med social inriktning
Petra Tegman, Programchef palliativ vård, Betaniastiftelsen
Elaine Lindblom, Verksamhetschef, Sociala Missionen
Lilian Edman, Diakon, ledare Livsnära samtal, Vårdklockans kyrka, Visby
Britta Hermansson, Pastor, moderator, Equmeniakyrkan

 

SEMINARIUM: Rätten till familjeliv – en bortglömd rättighet?

Under de senaste åren har vi sett hur villkoren för familjeåterförening gradvis har försvårats. Förslagen om att ytterligare strama åt dessa villkor är problematiska på flera sätt, särskilt när det gäller barns rättigheter.

Under seminariet bjöd vi in till diskussion om förslagens möjliga konsekvenser tillsammans med Asylrättscentrum. Magnus Resare, riksdagsledamot moderaterna, argumenterade bland annat för att förslagen inte är ett inskränkande av rättigheter och att en mindre generös migrationspolitik är nödvändig.

Martin Nyman, chefsjurist Asylrättscentrum, replikerade: Det system vi har idag är inte generöst. Han gjorde oss påminda om de åtstramningar och inskränkningar som gjorts sedan 2015, och om hur de nya förslagen lägger till ytterligare nya hinder för några människors chans till en grundläggande rättighet: rätten till familjeliv.

Se hela seminariet i efterhand här!

Medverkande:

Martin Nyman, Chefsjurist, Asylrättscentrum
Elias Nygren, Jurist, Sociala Missionen
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Gisela Thäter, senior legal officier, UNHCR
Magnus Resare, riksdagsledamot, Moderaterna