20 februari 2023

Elias delade oro och förslag på åtgärder i mötet med migrationsministern – samtalen fortsätter!

Av Sociala Missionen
Till vänster i bild, porträttbild på Elias Nygren, jurist och rådgivare inom migrationsfrågor på Sociala Missionen och till höger i bild pressbild på migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

📢 Den 2 februari fick ett flertal representanter från civilsamhället träffa migrationsminister Maria Malmer Stenergard på ett möte som kallas Asylforum. Sociala Missionens jurist Elias Nygren, som är med i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration, framförde vilka utmaningar Sveriges kristna råd ser på migrationsområdet. Han uttryckte oro kring ukrainares villkor och utsatthet till följd av den låga dagersättningen och att det krävs ökade anslag till civilsamhället för att man ska kunna möta de stora behov som finns i gruppen. Han lyfte även oro kring papperslösas utsatthet, det minskade antalet kvotflyktingar och vikten av att stärka rättssäkerhet vid bedömning av konvertiters asylskäl.

💬 Elias fortsätter att informera om de konsekvenser som vi ser drabbar människor på flykt och utmaningarna i utvecklingen av svensk migrations- och integrationspolitik. Nu på onsdag öppnar vi återigen upp vår digitala mötesplats Diakonalt forum, där han ger oss en inblick i Tidöavtalet.

Läs mer om seminariet här!

📷 Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, foto: Axel Adolfsson