Diakonalt forum: Tidöavtalets förslag och dess konsekvenser för migration och integration


Av Sociala Missionen on 23 Jan 2023

Varmt välkommen att delta på Diakonalt forum Stockholm den 22 februari klockan 16.00 – 17.30! Tema: Tidöavtalets förslag och dess konsekvenser för migration och integration.

Elias Nygren, jurist på Sociala Missionen ger oss en inblick i alla de förslag som finns i detta område. Var med och lyssna, ställ frågor och berätta hur ni i er församling möter asylsökande och nyanlända till Sverige.  

Diakonalt forum Stockholm är en digital mötesplats för alla som brinner för sociala och diakonala frågor i Equmeniakyrkans församlingar i region Stockholm. Vi tar upp aktuella frågor och får nya kontakter i region Stockholm.

Anmäl dig i kontaktformuläret nedan.
Länken till mötet kommer i ett svarsmail till den epost du fyller i, glöm därför inte att fylla i fältet för email!