20 maj 2023

Vi tar plats på Almedalsveckan även 2023!

Av Sociala Missionen

Vi är på plats bland politiker och beslutsfattare även i år för att sätta ljus på de frågor och människor vi möter i vårt arbete på Sociala Missionen! I år är fokuset på ofrivillig ensamhet och familjers rätt till återförening

Förra året gav vår medverkan ringar på vattnet. I samband med våra seminarier släppte vi också en ny vittnesmålsrapport med röster från människor som utsatts för aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, även kallat social dumpning. Rapporten fick genomslag i flera medier och dåvarande civilminister Ida Karkiainen var en av de första att uppmärksamma den. I ett samtal mellan civilministern och Erika Ershammar, författare till rapporten och jurist hos oss på Sociala Missionen, kunde Erika lyfta vittnesmålen och berätta om vilka konsekvenser som vi ser drabbar de människor som utsatts.

Till det här årets upplaga Almedalsvecka har vi inte bara en ny regering på plats, utan också flera nya politiska förslag för framtiden som kan komma att påverka de människor som söker sig till oss avsevärt. Sociala Missionens juridiska och socialrättsliga rådgivningsverksamhet riktar sig till äldre, människor med flyktingbakrund och i social utsatthet. Genom att ge gratis juridisk och socialrättslig hjälp följer vi, dagligen och på nära håll, bland annat familjer som splittrats på grund av krig eller förföljelse och som kämpar för att få leva med sin familj. Vi möter också äldre som till följd av ofrivillig ensamhet och ohälsa behöver hjälp och stöd i en livssituation som dessutom präglas av förändringar kopplat till ålderdomen.

Vårt allra viktigaste opinionsbildande uppdrag är att förmedla kunskapen och berättelserna som vi får om och i kontakten med våra stödsökande till politiker, beslutsfattare och andra i maktposition att kunna förändra. Därför tar vi återigen plats på politikerveckan och kraftsamlar i samarbete med flera andra hjälporganisationer, för att lyfta fler av de röster som inte har samma möjlighet att vara med.

Varmt välkommen att ta del av våra seminarier på Almedalsveckan 2023:

SEMINARIUM: Ofrivillig ensamhet – kan en nationell strategi skapa fler gemenskaper i samhället?

Ämne: Äldre, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda
Tid: Onsdag 28 juni, 16:00 – 16:45
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Ofrivillig ensamhet under lång tid bidrar till allvarliga hälsorisker och negativa konsekvenser för den enskilde och för samhället. Äldre personer löper en stor risk att drabbas. Regeringen har introducerat flera satsningar för att motverka ensamheten, är de tillräckligt kraftfulla?

Mer info om seminariet hittar du här!

SEMINARIUM: Rätten till familjeliv – en bortglömd rättighet?

Ämne: Mänskliga rättigheter, Integration/mångfald
Arrangör: Sociala Missionen, Asylrättscentrum, Studieförbundet Bilda
Tid: Torsdag 29 juni, 15:00 – 15:45
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Tidöpartierna vill skärpa villkoren för anhöriginvandring. Förslagen har mött hård kritik och riskerar att inskränka familjers rätt att återförenas. Är förslagen förenliga med barnkonventionen? Finns det risk att rätten till familjeliv kränks? Vad blir konsekvenserna för familjer, barn och samhälle?

 

📢🗣️❗️ Vi finns tillgängliga under veckan!

Vi på Sociala Missionen finns på plats under Almedalsveckan och vill ni dra nytta av vår kompetens inom de frågor vi arbetar med ställer vi gärna upp i panelsamtal och i andra sammanhang och seminarier. Tveka inte att ta kontakt med oss om du är intresserad eller vill veta mer!

 

🎥📡🔴  Seminarierna livesänds för att du ska ha möjlighet att vara med!

Har du inte möjlighet att vara på plats men vill vara med ändå? Vi livesänder båda seminarierna på sociala medier, så det är bara att kika in via länken när det är dags. Du kommer också att ha möjlighet att se dem i efterhand om tiden inte passar.

SEMINARIUM: Ofrivillig ensamhet – kan en nationell strategi skapa fler gemenskaper i samhället?

Tid: Onsdag 28 juni, 16:00 – 16:45
Länk till livesändning på Instagram hittar du här!

SEMINARIUM: Rätten till familjeliv – en bortglömd rättighet?

Tid: Torsdag 29 juni, 15:00 – 15:45
Länk till livesändning på Instagram hittar du här!