11 december 2022

Tredje advent. Att dela livet.

Av Sociala Missionen
Illustration av tre tända adventsljus. Symbolisk bild för Sociala Missionens adventskalender och luckan med en berättelse från Sociala Missionens arbete med gruppsamtal och mötesplatser för äldre i projektet Att höra till och Livsnära samtal.

”Efter att ha deltagit i en berättargrupp vill jag varmt rekommendera den upplevelsen. Livet är komplicerat, varför inte dela erfarenheter med andra? Tankar som kläs i ord blir klarare och ger upphov till nya tankar. Att i en trygg miljö dela minnen från barndom, tonårstid, vuxenliv, familjeliv, yrkesliv och så småningom pensionärsliv berikar och ger mer förståelse både för andra och en själv. Kanske kan upplevelsen till och med ge inspiration till att våga förändra det som går att förändra? 

Hur vill vi prioritera i livet när insikten att livet är ändligt blir mer påtaglig i pensionsåldern? Varför inte klä även dessa tankar i ord och få inspiration av andra som inte är helt lika oss själva? Min erfarenhet från en berättargrupp, Livsnära samtal, är enbart positiv. Det gav mig mer styrka, insikt och mod att vara mig själv – och ta lärdom av andra.” 

Sociala Missionen har i samarbete med Studieförbundet Bilda Öst och våra medlemsförsamlingar inom Equmeniakyrkan, startat upp Berättargrupper – Livsnära samtal. Utbildade gruppledare leder samtalen där människor kan mötas vid olika tillfällen för att dela livet.  

Känner du någon som eller skulle du själv vilja delta i en berättargrupp? Tveka inte och varmt välkommen att höra av dig till oss! 

Glad tredje advent!