27 november 2022

Första advent. En familj får återförenas.

Av Sociala Missionen
Illustration av ett tänt adventsljus. Symbolisk bild för Sociala Missionens adventskalender och luckan med en berättelse om hur Sociala Missionen hjälpt i ärenden om familjeåterförening och asylrätt.

En av Sociala Missionens jurister har följt en man och hans process för att få återförenas med sin familj under en lång tid. För en vecka sen kunde de tillsammans åka till Arlanda och ta emot familjen, som efter åtta års separation, äntligen fick återförenas igen. 

Det är första advent, och vi öppnar luckan till ett av alla ärenden som Sociala Missionen och de människor vi möter kämpar med dagligen. Och så tänder vi adventsljuset för att en familjs högsta önskan till slut blev uppfylld. 

§

W har sex barn. För att han ska uppfylla försörjningskravet som gäller vid familjeåterförening krävs att han ska ha höga inkomster. Han har därför två arbeten. På dagarna arbetar han med markarbete. På kvällar och helger kör han ut mat. Migrationsverket anser att inkomsterna från hans extraarbete som matbud är för osäkra för att kunna godtas. Sociala Missionen hjälper W att överklaga. Domstolen fastslår att han uppfyller kravet på bostad och inkomst. Målet återförvisas. Familjen återförenas efter åtta års separation. 

Glad första advent.