Livsnära samtal – Att dela livet

Av Sociala Missionen on15 Jul 2022

Nya grupper startar i höst!

Sociala Missionen fortsätter i höst att inbjuda deltagare (62 år och äldre) till berättargrupper som leds av utbildade gruppledare. Grupperna träffas på olika platser inom stockholmsregionen, ofta i Equmeniakyrkans lokaler. Samtalen utgår ifrån fastställda teman och grupperna träffas tio gånger. Är du intresserad, vill veta mer eller anmäla dig till en grupp? Hör av dig till oss!

Gruppledarutbildning 

Är du ledare och nyfiken på metoden Livsnära samtal så erbjuder Sociala Missionen en ny gruppledarutbildning i höst. Frank Åkerman är den som håller i utbildningen och även i det nätverk som finns för ledare i Livsnära samtal. Mer info om gruppledarutbildningen kommer!  

Sensommardagar för deltagare med många årsringar! 

Har du under året varit deltagare eller ledare i en berättargrupp med Livsnära samtal som tema, så inbjuds du till Sensommardagar på Björkögården 12/9 – 15/9. Mer info om sensommardagarna kommer inom kort.