10 december 2023

Andra advent – rätten till bostad

Av Sociala Missionen
Bild på två tända adventsljus mot mörk bakgrund.

Att vara ny i Sverige kan innebära en stor omställning från den tidigare levnadssituationen och det kan ta tid att vänja sig vid ett helt nytt samhälle. Därtill kan det vara svårt att ha koll på vilka rättigheter och skyldigheter som gäller, och inte minst att veta vilken svensk myndighet man ska vända sig till i olika frågor.

Många som kommer till Sociala Missionen är osäkra på vad man har rätt eller inte har rätt till. Ofta handlar det om frågor kring bostad, ekonomi, asyl eller hälsa. I det finns Sociala Missionen för att kunna hjälpa till att tolka, förklara och ge information om olika beslut och lagar. Osäkerhet ska tillexempel aldrig leda till att en barnfamilj hamnar på gatan – att ha tak över huvudet är en rättighet.

 

Rätten till bostad

Abdi, vars fru och tre barn fått uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning, nekades boende av Socialtjänsten i Stockholms stad. När de vände sig till Sociala Missionen kunde de få information om Stockholm stads riktlinje gällande Tak-över-huvudet-garantin. På så sätt kunde familjen hävda sin rätt till tak över huvudet och inte behöva sova i offentliga utrymmen.

 

Behöver du stöd i frågor som rör dina rättigheter?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Vi finns för att se till att du ska få tillvarata dina rättigheter. De områden vi kan hjälpa till med rör flyktingfrågor, äldrefrågor och socialrättsliga frågor. Några exempel på saker som människor kommer till oss för att få hjälp med är kopplat till asyl, familjeåterförening, ekonomisk utsatthet och hjälp och stöd kopplat till hälsa, vård eller äldreomsorg. Vi hjälper också till i frågor som rör tillexempel våld i nära relationer, hemlöshet eller risk för hemlöshet. All rådgivning är helt gratis.

Tveka inte att fråga oss om du är osäker på om vi skulle kunna hjälpa just dig i din situation!

Kontakt