03 december 2023

Första advent – rätten till utbildning

Av Sociala Missionen
Illustration av ett tänt adventsljus. Symbolisk bild för Sociala Missionens adventskalender och luckan med en berättelse om hur Sociala Missionen hjälpt i ärenden om familjeåterförening och asylrätt.

På Sociala Missionen möter vi människor som på olika sätt kämpar för en bättre tillvaro och som vänder sig till oss för att få stöd i det. Vi ser hur människor, av olika skäl, faller genom samhällets skyddsnät – ibland till följd av strukturella orättvisor, ibland till följd av något som otydlig information. Gemensamt brukar vara att människor vill ta sig fram av egen kraft, men att det ibland helt enkelt är för svårt alldeles själv.

I Sociala Missionen arbetar vi utifrån ett rättighetsperspektiv. Att dela information och kunskap om olika rättigheter, tolka och förklara lagar och riktlinjer är kärnan i vårt arbete. Vi tror på att rusta människor med den kunskap som behövs för att fullt ut ta tillvara sina rättigheter och kunna utkräva ansvar från rätt instanser, myndigheter, kommuner och staten.

Ibland är hjälpen bara att få mer information, ibland behöver man någon som kan hjälpa till att tolka i kontakten med en myndighet. Ibland behöver man bara medmänskligt stöd för att få kraft att ta nya tag.

Till advent vill vi ta tillfället att påminnas om hur det här arbetet bidrar till att människors rättigheter på så sätt kan bli tillgodosedda, och hur stöd i en svår situation faktiskt kan vara avgörande i hur det också plötsligt kan vända.

 

Rätten till utbildning

Rahel var nyanländ och hade nekats att ingå i Etableringsprogrammet av Arbetsförmedlingen på otydliga grunder. Etableringsprogrammet är i sig ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare, med målet att så snabbt som möjligt kunna få lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning.

Genom att Sociala Missionen kunde ge information om vilka riktlinjer som gäller kring vilka som kan ta del av Etableringsprogrammet, kunde Rahel hävda sin rätt. Hon lär sig nu svenska genom SFI och ingår i Etableringsprogrammet.

Vi önskar er alla en fin första advent! 🕯️✨

 

Behöver du stöd i frågor som rör dina rättigheter?

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor, så ser vi på vilket sätt vi kan försöka hjälpa till.

Boka Möte