05 mars 2024

Boende, ekonomi och hälsa för äldre – se alla föreläsningar & panelsamtal!

Av Sociala Missionen
Delar ur en stor publik under Sociala Missionens konferensdag på temat bostad, ekonomi och hälsa för äldre, februari 2024. I bakgrunden syns föreläsaren Stefan Fors, docent i Folkhälsovetenskap, verksam vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (Region Stockholm) samt Aging Research Center (Karolinska institutet & Stockholms universitet), stå på scenen under sin föreläsning "Bättre och bättre? Hälsa och livsvillkor i en åldrande befolkning".

I februari arrangerade Sociala Missionen en stor konferensdag med fokus på äldres hälsa. Vi vill passa på att rikta ett riktigt varmt tack till alla er som kom – ert engagemang i de många olika viktiga frågor som lyftes under dagen bidrog inte bara till en lyckad dag och fördjupad kunskap, utan väcker också hopp på temat. 

Över ett hundratal personer samlades bakom temat Livsmod i en föränderlig värld, för att lära sig mer om olika ämnesområden som påverkar vår äldre befolkning. Kunniga föreläsare med bred kunskap inom bostad, ekonomi och hälsa för äldre delade aktuella insikter och forskning under moderering av journalisten Ann-Britt Ryd Pettersson, och en nyfiken publik fyllde nyanserat i med klarsynta frågor.

Dagen avslutades med ett panelsamtal mellan politiker och representanter från olika seniororganisationer under rubriken Vi äldre blir fler och fler, kommer välfärden att klara den utmaningen? Efter ett fullmatat program kunde samtalet präglas av nya perspektiv och frågeställningar.

Vi hoppas att ni som kom hade utbyte av dagen och att den gett underlag för fortsatta samtal, idéer och engagemang. Vi själva fortsätter arbetet för att främja äldres hälsa och livskvalitet, med än lite större förståelse och insyn i de komplexa frågor som dagen avhandla. Inte minst gör vi det med en hel del livsmod – för att se så många sluta upp och delta i diskussionerna göder drivkraft.

Dagen arrangerades av Sociala Missionen i samarbete med Studieförbundet Bilda Öst, Immanuelskyrkan, Immanuel Senior och Equmeniakyrkan Stockholm.

 

Bättre och bättre? Hälsa och livsvillkor i en åldrande befolkning – Föreläsning av Stefan Fors

Föreläsare: Stefan Fors, docent i Folkhälsovetenskap, verksam vid Centrumför epidemiologi och samhällsmedicin (Region Stockholm) samt Aging Research Center (Karolinska institutet & Stockholms universitet).
Moderator: Ann Britt Ryd Petterson, journalist

Se Stefan Fors presentation som PDF här:
Bättre-och-bättre_hälsa-och-livsvillkor-i-en-åldrande-befolkning_Stefan-Fors

 

Samband mellan munnens sjukdomar och allmän hälsa – Föreläsning av Björn Klinge

Föreläsare: Björn Klinge, professor em, Karolinska institutet.
Moderator: Ann Britt Ryd Petterson, journalist

Se Björn Klinges presentation som PDF här:
Samband-mellan-munnens-sjukdomar-och-allmän-hälsa_Björn-Klinge

 

Vad är det egentligen som händer inom svensk äldreomsorg? – Föreläsning av Pär Schön

Föreläsare: Pär Schön, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Om kvarboende, från politik till praktik.
Moderator: Ann Britt Ryd Petterson, journalist

Se Pär Schöns presentation som PDF här:
Vad-händer-inom- svensk-äldreomsorg-14 februari_Pär-Schön

 

Hur solidarisk är finansieringen av välfärden? – Föreläsning av Kent Löfgren

Föreläsare: Kent Löfgren, tidigare Ämnesråd vid Socialdepartementet. Om hur avgifter påverkar den enskildes möjligheter till ett normalt liv.
Moderator: Ann Britt Ryd Petterson, journalist

Se Kent Löfgrens presentation som PDF här:
Äldreomsorg_välfärd-och-fattigdomskälla_Kent-Löfgren

 

PANELSAMTAL: Vi äldre blir fler och fler, kommer välfärden att klara den utmaningen?

Medverkande i Panelsamtal:

Torun Boucher, Äldre- och kulturborgarråd, Stockholm
Jan Jönsson, Oppositionsborgarråd, Stockholm
Sven-Erik Wånell, Utredare äldreomsorg, ordförande Sociala Missionen

Representanter från seniororganisationer:

SPF Seniorerna, Ann Hedberg Balkå
PRO, Curre Hansson
Immanuel Senior, Kristina Gustafsson
RPG, Olle Rosén

Moderator: Ann Britt Ryd Petterson, journalist

Frågor från publiken på slutet.