Rapport om barn i bostadslöshet

Rädda Barnen har nyligen släppt en rapport om barn som  lever i bostadslöshet. Rapporten bekräftar Sociala Missionens erfarenhet av att möta dessa familjer – bostadslösheten drabbar framför allt barn som har ensamstående mammor, barn och kvinnor som är offer för våld i nära relation samt nyanlända barn och deras familjer. Bostadslösheten är både en orsak till och en konsekvens av ekonomisk utsatthet.

I rapporten menar Rädda Barnen att avsaknaden av ett barnrättstänkande i det övergripande bemötandet av bostadslösa barnfamiljer är alarmerande. Så länge bostadstillgången för utsatta barnfamiljer inte upphöjs till en prioriterad politisk fråga kommer problemet att kvarstå. Alla barn i Sverige ska ha rätt till en plats att kalla hemma – oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

Torsdagen den 21 september arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag
om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och
pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen
under asylprocessen. Hittills har tio utbildningar ordnats runt om i landet och
responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Jönköping tillsammans
med Jönköpings ekumeniska samarbetsråd och studieförbundet Bilda. Läs mer här: Ubildning konvertitdag 2017

Socionomen om hemlöshet

Tidskriften Socionomen har i nr 8 2016 tema hemlöshet. Sociala Missionen möter många människor som saknar egen bostad och har fått ge sin bild av situationen för bostadslösa barnfamiljer.

Sociala Missionen samarbetar med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans region Stockholm har anställt Kristina Färdeman som regional samordnare för flyktingfrågor inom Equmeniakyrkan. Hon ska stödja och samordna församlingars insatser för och med asylsökande och nyanlända. Detta sker i nära samarbete med Sociala Missionen.