Utbildning 25 april

Den 25e april kl 18:00 håller Sociala Missionen utbildning för kontaktpersoner till nyanlända gymnasieungdomar inom projektet Nya rum. Utbildningen hålls i St Peterskyrkan på Upplandsgatan 12 i Stockholm. Läs mer om utbildningen och projektet: Volontärutbildning Nya rum 2019.0425.

Att höra till- samordnade insatser för äldre i utsatthet

Sociala missionens nya projekt, Att höra till, är ett samarbete med Ny gemenskap, Equmeniakyrkan och Hela människan i Stockholms län. Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.