Öppna mottagningen har sommarstängt

Sociala Missionen Råd och Stöds öppna mottagning har sommarstängt under perioden den 8 juli – den 2 augusti 2019. Under den aktuella perioden kan vi inte ta emot besök eller besvara nya förfrågningar via telefon eller email. Vi tar emot besök och förfrågningar igen den 5 augusti 2019.

Our open advice service is closed during the period 8 july – 2 august 2019. During the mentioned period are we unavailable for boths visits and new requests by phone or email. Welcome to visit and contact us the 5th august 2019.

Extra årsmöte och ombudsmöte

Tisdagen den 17 september kl. 18.30 kommer Sociala Missionen att hålla ett extra årsmöte och ombudsmöte i Abrahamsbergskyrkan. Kaffe och smörgås serveras från kl. 18.00. Se information om mötet nedan. Formell kallelse kommer att skickas senare.

Extra årsmöte ombudsmöte

Sociala Missionen tar ställning mot förlängning av den tillfälliga lagen

Tillsammans med flera andra organisationer inom civilsamhället har vi i en debattartikel riktat kritik mot den väntade förlängningen av den tillfälliga lagen. Vi har alla sett de allvarliga konsekvenserna som den tillfälliga lagen medfört, bl.a. för splittrade familjer. Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning lagen har bidragit till att minska antalet asylsökande i Sverige, vilket var dess uttryckliga syfte. I artikeln uppmanas därför riksdagen att inte förlänga den tillfälliga lagen utan att återgå till den tidigare ordningen.

Läs artikeln här:

https://www.gp.se/debatt/låt-den-tillfälliga-asyllagen-bli-just-tillfällig-1.15670172?fbclid=IwAR3W_ncMEMvTOlPUKoD8c51j7D2fb-xujVBlTx9L5Oj7q2lli1AwKShAduY

 

Extra årsmöte 17 september

Den 17 september 2019 kommer Sociala Missionen att hålla ett extra årsmöte/ombudsmöte för att välja ny ordförande samt diskutera frågor rörande organisationens framtid. Kallelse till ombuden skickas i augusti. Underlag och mer information om mötet kommer även att publiceras på hemsidan.

Flyktingrådgivningen har tillfälligt ärendestopp

Då Sociala Missionen har fått många förfrågningar om rådgivning och insatser inom asyl- och familjeåterföreningsområdet har vår flyktingrådgivning för närvarande inte kapacitet att ta emot nya ärenden eller förfrågningar. Kontakt och rådgivning i pågående ärenden fortsätter dock som vanligt.

Välkommen att kontakta flyktingrådgivningen igen efter den 5e september 2019.

Tack för er förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Sociala Missionen

 

Temporary stop for new inquiries to our refugee counselling

Our refugee counselling has received many inquiries and we have now reached our capacity. We now have a temporary stop for receiving new cases or inquiries to our refugee counselling. Contact and legal advice is however continuesly offered in ongoing cases.

Welcome to contact our refugee counselling again after September 5 2019.

Thank you for your understanding.

Best regards,

Sociala Missionen