Är du vår nya kollega?

Sociala Missionen söker utvecklingsinriktad diakon/socionom för arbete med äldrefrågor.

Vi söker dig som vill arbeta med Sociala Missionens äldreverksamhet. Din främsta uppgift kommer vara att leda ett nytt samarbetsprojekt kring äldre i utsatthet, som planeras drivas från oktober 2018 fram till december 2019 i samarbete med Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och Immanuelskyrkan.

I arbetet ingår också arbete i vår ordinarie rådgivningsverksamhet för äldre med flyktingbakgrund, där du kommer att bistå med råd och stöd till äldre och anhöriga i frågor kring försörjning, boende, vård och omsorg.

Det är en 100% tjänst, tidsbegränsad anställning fram till 2019-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde omgående. Skicka din ansökan till rekrytering@socialamissionen.se så snart som möjligt och senast 2018-10-16. Urval kommer att ske löpande.

Nyfiken eller intresserad? Läs hela annonsen här.

Utredning om Sociala Missionens framtid

Detta projekt syftar till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete.Utredningen pågår till juni 2019 och kontaktperson är diakonen Anna Ardin. Prenumerera gärna på utredningens nyhetsbrev för att få inbjudningar och uppdateringar kring arbetet.

Samtal om barn i hemlöshet 23 augusti

Sociala Missionen deltar i ett samtal som Rädda Barnen anordnar den 23/8 om hur utmaningarna ser ut i Stockholm för barn och barnfamiljer som lever i hemlöshet. Rädda Barnen arbetar för att synliggöra vilka konsekvenser bostadsbristen får för barn och vill se ett starkare barnperspektiv i bostadsdebatten. Som ett led i detta arbete bjuds politiker, tjänstemän och aktörer från civilsamhället till ett samtal om hur vi gemensamt tar ansvar för att alla barn ska ha en plats att kalla hemma.

Hearingen äger rum den 23 augusti, 10.00- 12.00 i Folkets Husby i Husby. Anmälan görs till  Soares Lindberg, Maria (maria.soares.lindberg@rb.se) senast den 16 augusti. Sprid gärna! Läs mer i infobladet om hearingen.

Länsstyrelsen stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter igen – Sociala Missionen har beviljats medel från Länsstyrelsen i Stockholm för ytterligare ett samarbetsprojekt kring asylsökande, denna gången med Rissnekyrkan, Tenstakyrkan och Jakobsbergskyrkan. Projektet startar 1 september och pågår fram till 31 december 2019. Projektet heter ”Tillsammans för asylsökandes inkludering” och erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter.

–Vi ser fram emot att samarbeta även med dessa församlingar, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Beatrice Amsenius, tf. verksamhetschef på Råd & Stöd.

Hantering av personuppgifter

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Sociala Missionen arbetar under tystnadsplikt och uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående om inte du har godkänt det. Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparar i ditt ärende. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter raderas i våra system, s k bli bortglömd, om du så önskar.

Sociala Missionen sammanställer statistik om de ärenden vi arbetar med för att rapportera om vårt arbete till bidragsgivare och för att bedriva påverkansarbete. Alla sammanställningar av statistik och beskrivning av vårt arbete är alltid anonyma.

Ändring i policyn kan komma att ändras i enlighet med att dataskyddsförordningen GDPR ändras. Vid frågor som rör vår integritetspolicy vänligen kontakta t.f. verksamhetschef Beatrice Amsenius