Projekt & Rapporter

Sociala Missionen är del av flera projekt, både som projektägare och samverkanspart. Projekten finansieras delvis av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad men även via ansökta medel hos olika stiftelser och fonder. Här nedan kan du läsa om våra projekt:

  • Läger på Björkögården
  • Berättargrupper, Livsnära samtal
  • TIA – tidiga insatser för asylsökande
  • Trygga Rum
  • Att höra till 
  • Nya Rum

Rapporter

       

Försörjningskravet, berättelser om splittrade familjer,        Barn på flykt, flytt, reviderad 2022

reviderad 2022

Dumpad 

Läger på Björkögården

Ett erbjudande!

Nu finns stora möjligheter att arrangera lägerdagar på Björkögården till en låg kostnad genom ett samarbete mellan Sociala Missionen och stiftelsen Björkögården. Ett rabattsystem gör detta möjligt för grupper som bokar sin lägervistelse genom Sociala Missionen. Samarbetet startar 2022 och kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta under flera år. Björkögården är en känd och omtyckt lägergård i vårt samfund. Equmeniakyrkans församlingar och Equmenia föreningar i region Stockholm omfattas av erbjudandet och vi ser gärna att församlingar eller ungdomsföreningar samarbetar i gemensamma dagar på Björkögården.

Målgrupper

Målgrupper för erbjudandet är grupper som i sin nuvarande livssituation inte har möjligheter att komma ut i skärgården till lägerdagar. Sociala Missionens målgrupper kan tjäna som exempel på vilka grupper vi tänker oss vara aktuella; ensamstående föräldrar med barn, ensamkommande ungdomar och människor med flyktingbakgrund. Äldre som har deltagit i livsberättargrupper är också en målgrupp där det finns möjligheter att anordna uppföljningsdagar på Björkögården. Läs mer i infobladet. Info blad om lägerverksamhet Björkögården 2022

LIVSNÄRA SAMTAL – ATT DELA LIVET

Berättargrupper

Sociala Missionen, i samarbete med studieförbundet Bilda och Sociala Missionens medlemsförsamlingar, har startat upp Berättargrupper – Livsnära samtal. Utbildade gruppledare leder samtalen i grupper som träffas på skilda platser inom Stockholmsregionen, oftast i Equmeniakykans lokaler.

Livsnära samtal

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och att bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman möts sex-åtta deltagare i åldern 62 år och äldre, vid tio tillfällen, för att ”dela livet”. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden, vuxenlivet och därefter teman som gruppdeltagarna kommer överens om. Alla grupper går igenom en överenskommelse som bl. a innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare till andra.

Sensommardagar för deltagare med många årsringar!

Har du under året varit deltagare eller ledare i en berättargrupp med Livsnära samtal som tema, så inbjuds du till Sensommardagar på Björkögården 12/9–15/9. Det finns några platser kvar och du kan läsa mer om dagarna under Aktuellt på vår hemsida.

Nya grupper startar i höst!

Sociala Missionen fortsätter i höst att inbjuda deltagare (62 år och äldre) till berättargrupper som leds av utbildade gruppledare. Grupperna träffas på olika platser inom stockholmsregionen, ofta i Equmeniakyrkans lokaler. Samtalen utgår ifrån fastställda teman och grupperna träffas tio gånger. Är du intresserad och vill veta mer eller anmäla dig till en grupp. Hör av dig till elaine.l@socialamissionen.se eller 08-556 023 10

Gruppledarutbidning

Är du ledare och nyfiken på metoden Livsnära samtal så erbjuder Sociala Missionen en ny gruppledarutbildning i höst. Datum är inte fastlagda men hör av dig så får du inbjudan när den kommer! Frank Åkerman är den som håller i utbildningen och även det nätverk som finns för ledare i Livsnära samtal. Intresserad hör av dig till elaine.l@socialamissionen.se eller 08-556 023 10.

LIVSMOD – välkommen till två eftermiddagar med fokus på äldre personers hälsa och livsmod.

I projektet “Att höra till” som syftar till att bryta ensamhet och ofrivillig isolering hos äldre arrangerar vi två utbildningstillfällen under hösten med spännande teman.

Torsdag 13/10 kl. 13-16 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan Stockholm

Lars Björklund, präst och författare, talar utifrån boken Det som ger hoppet liv och Ingrid Hammarlund, musikterapeut och forskningshandledare talar om Musikens hälsofrämjande kraft med flera medverkande.

Torsdag 10/11 kl. 13-16 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm

Helle Wijk, professor och sjuksköterska talar om musikens betydelse för livsgnista och livsmod. Lars-Gunnar Hjerne, läkare talar om Att leva med det sjuka och vårda det friska med flera medverkande.

Seminarierna är kostnadsfria. Se hela programmet här: Livsmod seminarier Hösten 2022 och anmäl dig till info@socialamissionen.se

TIA-projektet

Projektet, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” erbjuder asylsökande svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och fyra församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar. Språkcafé och handarbetscafé på torsdagar 15,30-17,00.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på tisdagar kl. 14 och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar kl. 16-19. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och bedriver bland annat språkcafé på torsdagar för dem som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2022 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.

 

Trygga rum

Trygga Rum är en mötesplats för bostadslösa barnfamiljer som levt i Stockholm i mer än två år.

Här kan du som förälder få råd och stöd kring din situation av jurist, knyta kontakter med andra vuxna i liknande situation och samtala med en diakon.

Här kan dina barn få:

  • leka, pyssla och sjunga
  • hjälp med läxläsning
  • äta ett näringsrikt mellanmål
  • möta trygga vuxna

Trygga Rum drivs av Hela Människan Stockholms län i samverkan med Sociala Missionen, Ny Gemenskap, Svenska Kyrkan Skärholmen, Mikaelikyrkan och Centrumkyrkan i Farsta. Projektet är finansierat av Stockholms stad.

 

Att höra till

Sociala missionens nya projekt, Att höra till, är ett samarbete med Ny gemenskap, Equmeniakyrkan och Hela människan i Stockholms län. Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

 

Nya Rum

Nya rum är ett samarbetsprojekt som drivs av Ny Gemenskap och som finansieras av Stockholms stad. Sociala Missionen är samverkanspart tillsammans med Röda Korset, Svenska Kyrkan, NBV, Equmeniakyrkan och Hela Människan i Stockholms län. Projektet syftar till att finna fler möjligheter för Ensamkommande gymnasieelever att hitta ett boende. Läs mer här.