Projekt & Rapporter

Sociala Missionen är del av flera projekt, både som projektägare och samverkanspart. Projekten finansieras delvis av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad men även via ansökta medel hos olika stiftelser och fonder. Här nedan kan du läsa om våra projekt:

  • Läger på Björkögården
  • Berättargrupper, Livsnära samtal
  • TIA – tidiga insatser för asylsökande
  • Trygga Rum
  • Att höra till 
  • Nya Rum

Rapporter

Försörjningskravet, berättelser om splittrade familjer

Barn på flykt, flytt

Läger på Björkögården

Ett erbjudande!

Nu finns stora möjligheter att arrangera lägerdagar på Björkögården till en låg kostnad genom ett samarbete mellan Sociala Missionen och stiftelsen Björkögården. Ett rabattsystem gör detta möjligt för grupper som bokar sin lägervistelse genom Sociala Missionen. Samarbetet startar 2022 och kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta under flera år. Björkögården är en känd och omtyckt lägergård i vårt samfund. Equmeniakyrkans församlingar och Equmenia föreningar i region Stockholm omfattas av erbjudandet och vi ser gärna att församlingar eller ungdomsföreningar samarbetar i gemensamma dagar på Björkögården.

Målgrupper

Målgrupper för erbjudandet är grupper som i sin nuvarande livssituation inte har möjligheter att komma ut i skärgården till lägerdagar. Sociala Missionens målgrupper kan tjäna som exempel på vilka grupper vi tänker oss vara aktuella; ensamstående föräldrar med barn, ensamkommande ungdomar och människor med flyktingbakgrund. Äldre som har deltagit i livsberättargrupper är också en målgrupp där det finns möjligheter att anordna uppföljningsdagar på Björkögården. Läs mer i infobladet. Info blad om lägerverksamhet Björkögården 2022

Berättargrupper

Sociala Missionen vill, i samarbete med studieförbundet Bilda och Sociala Missionens medlemsförsamlingar, inbjuda till ett deltagande i Berättargrupper – Livsnära samtal. Utbildade gruppledare leder samtalen i grupper som träffas på skilda platser inom Stockholmsregionen, oftast i Equmeniakykans lokaler.

Livsnära samtal

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och att bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman möts sex-åtta deltagare i åldern 62 år och äldre, vid tio tillfällen, för att ”dela livet”. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden, vuxenlivet och därefter teman som gruppdeltagarna kommer överens om. Alla grupper går igenom en överenskommelse som bl. a innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare till andra.

Gruppledarutbildning ”Livsnära samtal – att dela livet”

9 mars och 30 mars

En utbildning för dig som vill leda en eller flera livsberättargrupper för äldre. Livsberättargrupper ör en del av Sociala Missionens projekt ”Att höra till” som fortsätter under 2022. Läs mer om utbildningen via denna länk. Gruppledarutbildning Livsnära samtal

Samtalsgrupper pågår under våren och startas upp succesivt. Du kan redan nu anmäla till info@socialamissionen.se om du är intresserad av att delta i en kommande samtalsgrupp under våren 2022. Uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer.

För mer information:

Kerstin Andersson, Sociala Missionen Tel: 070 781 31 09, Frank Åkerman, Pastor, ansvarar för Livsberättargrupper i Åkersberga, Tel 070-415 12 03,

Varmt välkomna!   

TIA-projektet

Projektet, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” erbjuder asylsökande svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och fyra församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar. Språkcafé och handarbetscafé på torsdagar 15,30-17,00.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på tisdagar kl. 14 och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar kl. 16-19. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och bedriver bland annat språkcafé på torsdagar för dem som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2022 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.

 

Trygga rum

Trygga Rum är en mötesplats för bostadslösa barnfamiljer som levt i Stockholm i mer än två år.

Här kan du som förälder få råd och stöd kring din situation av jurist, knyta kontakter med andra vuxna i liknande situation och samtala med en diakon.

Här kan dina barn få:

  • leka, pyssla och sjunga
  • hjälp med läxläsning
  • äta ett näringsrikt mellanmål
  • möta trygga vuxna

Trygga Rum drivs av Hela Människan Stockholms län i samverkan med Sociala Missionen, Ny Gemenskap, Svenska Kyrkan Skärholmen, Mikaelikyrkan och Centrumkyrkan i Farsta. Projektet är finansierat av Stockholms stad.

 

Att höra till

Sociala missionens nya projekt, Att höra till, är ett samarbete med Ny gemenskap, Equmeniakyrkan och Hela människan i Stockholms län. Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

 

Nya Rum

Nya rum är ett samarbetsprojekt som drivs av Ny Gemenskap och som finansieras av Stockholms stad. Sociala Missionen är samverkanspart tillsammans med Röda Korset, Svenska Kyrkan, NBV, Equmeniakyrkan och Hela Människan i Stockholms län. Projektet syftar till att finna fler möjligheter för Ensamkommande gymnasieelever att hitta ett boende. Läs mer här.