Välkommen till frukostmingel fokus äldrefrågor: “Våldet går inte i pension”


by Sociala Missionen on 08 Feb 2023

Välkommen till en mötesplats för verksamheter som möter äldre på Södermalm. Här träffas vi för att prata om äldrefrågor och om vad som är på gång i vår stadsdel. Vi minglar, bygger nätverk och äter frukost! 

Vi ses torsdag den 20 april 2023 kl. 8.30-10.00 på Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, nära Hornstull. Många av oss har setts i samband med tidigare frukostmingel. Vi fortsätter att träffas och den här gången är personal
inom Kristinehovs Malmgård värdar.  

Anders Löfgren från Kristinehovs Malmgård informerar om gården och en representant från AA (Anonyma Alkoholister) berättar om AA som är en av de organisationer som regelbundet möts i lokalen. Stadsdelens äldrelots, Karina Jakobsson, ger oss tankar utifrån ämnet ”Våldet går inte i pension – reflektioner om våld mot äldre”.


Vårt tema denna gång är hur kan vi lotsa och stödja de seniorer som: 


– själva befinner sig eller lever med någon som befinner sig i en riskzon vad
gäller
alkoholkonsumtion 

– drabbas av våld (fysiskt, psykiskt och mentalt) i hemmet

Tillsammans på Södermalm har vi mycket att erbjuda! Hur engagerar vi personal, volontärer och de seniorer som redan nyttjar allt vi erbjuder att sprida informationen så att vi når fler och framförallt når de som vi har svårt att nå?

Vi bjuder in till ett möte för stadsdelens olika verksamheter, kyrkor på söder, frivilligorganisationer och föreningar som varje vecka har dagöppen verksamhet och möter äldre. Kom och berätta om den verksamhet som du arbetar med!

Initiativet till frukostmingel kommer från Att höra till – samordnade insatser för äldre, ett projekt som drivs med stöd från Stockholms stad.

Anmäl dig genom att fylla i kontaktformuläret här nedan. Glöm inte att anmäla eventuella allergier/specialkost!