SEMINARIUM: Social dumpning och dess konsekvenser


Av Sociala Missionen on 25 May 2022

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning, och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen? 

Social dumpning, där en kommun aktivt medverkar till att person i behov av bistånd flyttar till en annan kommun trots att hen inte vill flytta, är ett dolt problem. Personer vittnar i Sociala Missionens rapport “Dumpad!” att de utsatts för aktiv medverkan. Familjerna berättar om hur kommuntjänstepersoner utövat påtryckningar för att få dem att flytta, erbjudit boende och betalda månadshyror på annan ort, utan analys kring hur familjerna, i synnerhet barnen, påverkas. 

Under seminariet presenterar vi på Sociala Missionen vår rapport Dumpad! och samtalar med forskare och barnrättsexperter om förekomsten av aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, dess orsaker och vilka följder det får för de drabbade familjerna och samhället. 

Tid: Tisdag 5 Juli, klockan 16:00-16:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Visby
Adelsgatan 43
Kostnad: Gratis
Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Sociala missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Medverkande:
Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
Erik Ulnes, Socionom, policyrådgivare, Rädda Barnen
Erika Ershammar, Jurist, Sociala Missionen
Elias Nygren, jurist, moderator, Sociala missionen 

Varmt välkommen! 

 

Illustration i omslagsbild: Maya Olivares Lind