SEMINARIUM: Barn på flytt – Strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv


Av Sociala Missionen on 25 May 2022

Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna? Vad krävs för att barns rätt till en trygg bostad ska tillgodoses? 

Varmt välkommen till seminariet Barn på flytt! Ett samtal om att ha, eller inte ha, någonstans att bo – när man är barn. 


Av artikel 27 i Barnkonventionen följer att barn har rätt till en trygg bostad. Trots det kommer det många barnfamiljer som lever i strukturell hemlöshet till Sociala Missionens rådgivning. 

Familjerna har inga sociala problem utan utestängs från bostadsmarknaden på grund av strukturella faktorer såsom brist på bostäder, höga hyresnivåer och höga krav för att godkännas som hyresgäst. Avsaknaden av en trygg bostad får allvarliga följder för barnen. 

Sociala Missionens rapport ”Barn på flytt” lyfter berättelser från sex barnfamiljer som på grund av strukturella faktorer saknar bostad. Vid seminariet presenterar Sociala Missionen sin rapport och belyser, tillsammans med forskare och barnrättsexperter, frågan om strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv. Behöver barnrättsperspektivet få större genomslag i diskussionen om den strukturella hemlösheten? Hur ska EU:s barngaranti, som talar om att behövande barn ska garanteras faktisk tillgång till adekvata bostäder, uppfyllas? 


Tid: Måndag 4 Juli, klockan 16:00-16:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Visby
Adelsgatan 43
Kostnad: Gratis
Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Sociala missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

 

Medverkande:
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
Karolina Skog, Särskild utredare i regeringens utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning
Yodit Haile Sellasie, Socionom, Sociala missionen
Elias Nygren, Jurist, moderator, Sociala missionen 

Stort och varmt välkommen! 

Illustrationer i omslagsbild: Isak Nygren