SEMINARIEDAG: Föreläsningar & politikersamtal om livsmod i en föränderlig värld

Av Sociala Missionen
Taggar

Äldre & hälsa

Äldrefrågor

Äldreomsorg

Ann-Britt Ryd Petterson

Björn Klinge

Bostadsfrågor

Ekonomi

Hälsa

Jan Jönsson

Kent Löfgren

Livsberättargrupper

Pär Schön

Politik & samhällsfrågor

Seniororganisationer

Stefan Fors

Torun Boucher