KOSTNADSFRI UTBILDNING – Lär dig att leda Livsnära samtal, på Gotland!

Av Sociala Missionen
Taggar

Äldre & hälsa

Equmeniakyrkan

Gotland

Ideellt engagemang

Kostnadsfri utbildning

Kurser

Livsnära samtal

Samtalsgrupper för äldre

Sociala Missionen

Studieförbundet Bilda

Tjelvarkyrkan