Inställt! SEMINARIUM: God och nära vård – när vården flyttar hem


Av Sociala Missionen on 01 Oct 2022

Det här evenemanget har behövt ställas in!

Vad händer när mer och mer vård, även avancerad och i livets slutfas, flyttar ut från sjukhusen och hem? En utveckling som pågått sedan 1990-talet. Hur påverkar det församlingarna? Sjukhuskyrkan? 

Välkommen till seminariet God och nära vård – när vården flyttar hem! 

Stockholms Frikyrkoråd (Sjukhuskyrkan) och Sociala Missionen bjuder tillsammans med Bilda in till en förmiddag där vi arbetar med hur vi tillsammans är ”sjukhuskyrka” när vårdplatsen alltmer sällan är sjukhuset. Medverkar gör bland annat professorn i palliativ medicin Peter Strang. 

Program: 

10.00 Claes-Göran Ydrefors, ordförande i Stockholms frikyrkoråd, och Elaine Lindholm, verksamhetschef Sociala Missionen, hälsar välkommen.
10.15 Sjukhuspastor Hanna Enbom delar med sig av sina erfarenheter av vad de allt kortare vårdtiderna innebär och vad de möter på dagens sjukhus.
10.30 God och nära vård är målet för utformningen av hälso- och sjukvården, men vad menas med det? Sven Erik Wånell, tidigare chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ger en överblick av utvecklingen från 1990 till nu och de mål som är satta för regionerna och kommunerna.
11.00-11.30 Kaffe/té och smörgås till självkostnadspris
11.30-12.45 Peter Strang föreläser om att leva i livets slut. Peter Strang är cancerspecialist och professor i Palliativ medicin, särskilt palliativ onkologi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa cancersektion.
Bland hans böcker kan nämnas ”Livsglädjen och det djupa allvaret”, ”Så länge vi lever”, ”Att höra till” och den senaste, ”Existentiella frågor hos äldre”.
12.45-13.00 Tillsammans med Peter Strang reflekterar vi kring dessa frågor och hur vi som församlingar kan möta de existentiella behov som den sjuke och dennes närstående har. 

Tid: 29 oktober, 10:00-13:00
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Anmälan till Bilda senast fredag 14 oktober.