SEMINARIUM: Musikens betydelse för livsgnista & livsmod!


Av Sociala Missionen on 15 Oct 2022

I projektet “Att höra till”, som syftar till att bryta ensamhet och ofrivillig isolering hos äldre, arrangerar vi utbildningstillfällen under hösten med spännande teman.

Välkommen till höstens andra seminarie med fokus på äldre personers hälsa på temat: LIVSMOD – Musikens betydelse för livsgnista och livsmod!

Föreläsare:

Helle Wijk, professor/sjuksköterska vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, talar om musikens betydelse för livsgnista och livsmod.
Lars-Gunnar Hjerne, läkare med 50 års erfarenhet av svensk sjukvård, talar om ”Att leva med det sjuka och vårda det friska”.
Medverkar gör också representant från äldreenheten i Södermalms stadsdel samt Sociala Missionen och Betaniastiftelsen som presenterar metoder i samtals- och gruppverksamhet för äldre.
Moderator: Erika Ershammar, Sociala Missionen

Program

13.00 Välkommen, musikinslag
13.10 Lokala företrädare, metoder för samtalsgrupper
13.30 Lars-Gunnar Hjerne, Vårda det friska
14.15 Kaffe/Thé
14.45 Helle Wijk, Musikens betydelse för livsgnista och livsmod

Seminariet är avgiftsfritt!

För mer information, kontakta Sociala Missionen på [email protected] eller tel 08-556 023 00.

Föreläsningarna arrangeras av Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, Hela Människan Stockholms län, Immanuelskyrkan, Andreaskyrkan samt projektet ”Att höra till” med stöd från Stockholms stad.

Anmälan till: [email protected] senast en vecka innan seminariet.