SEMINARIUM: Det som ger hoppet liv!


Av Sociala Missionen on 15 Sep 2022

I projektet “Att höra till”, som syftar till att bryta ensamhet och ofrivillig isolering hos äldre, arrangerar vi två utbildningstillfällen under hösten med spännande teman.

Varmt välkommen till det första av seminarierna med fokus på äldre personers hälsa och livsmod!

Lars Björklund, präst och författare, talar utifrån boken “Det som ger hoppet liv” och Ingrid Hammarlund, musikterapeut och forskningshandledare, talar om Musikens hälsofrämjande kraft hos äldre som lider av psykisk ohälsa och depression.
Medverkar gör också representant från äldreenheten i Norrmalms stadsdel samt Sociala Missionen och Betaniastiftelsen som presenterar metoder i samtals- och gruppverksamhet för äldre.
Moderator: Erika Ershammar, Sociala Missionen

Program:

13.00 Välkommen, musikinslag
13.10 Lokala företrädare, metoder för samtalsgrupper
13.30 Ingrid Hammarlund, Musikens hälsofrämjande kraft
14.15 Kaffe/Thé
14.45 Lars Björklund, Det som ger hoppet liv

Seminarierna är avgiftsfria!

För mer information, kontakta Sociala Missionen på [email protected] eller tel 08-556 023 00.

Föreläsningarna arrangeras av Sociala Missionen, Betaniastiftelsen, Hela Människan Stockholms län, Immanuelskyrkan, Andreaskyrkan samt projektet ”Att höra till” med stöd från Stockholms stad.

Anmäl dig här i kontaktformuläret senast en vecka innan seminariet!