Projekt

Sociala Missionen är del av flera projekt, både som projektägare och samverkanspart. Projekten finansieras delvis av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad men även via ansökta medel hos olika stiftelser och fonder. Här nedan kan du läsa om våra projekt:

  • Berättargrupper, Livsnära samtal
  • TIA – tidiga insatser för asylsökande
  • Trygga Rum
  • Att höra till 
  • Nya Rum

Berättargrupper

Sociala Missionen vill, i samarbete med studieförbundet Bilda och Sociala Missionens medlemsförsamlingar, inbjuda till ett deltagande i Berättargrupper – Livsnära samtal. Utbildade gruppledare leder samtalen i grupper som träffas på skilda platser inom Stockholmsregionen, oftast i Equmeniakykans lokaler.

Livsnära samtal

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och att bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman möts sex-åtta deltagare i åldern 62 år och äldre, vid tio tillfällen, för att ”dela livet”. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden, vuxenlivet och därefter teman som gruppdeltagarna kommer överens om. Alla grupper går igenom en överenskommelse som bl. a innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare till andra.

Du kan redan nu anmäla till info@socialamissionen.se om du är intresserad av att delta i en samtalsgrupp som kommer att pågå under hösten 2021. Uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer. Vi följer folkhälsomyndighetens råd och vi har beredskap för att genomföra även digitala gruppsamtal.

För mer information:

Kerstin Andersson, Sociala Missionen Tel: 070 781 31 09, Frank Åkerman, Pastor, ansvarar för Livsberättargrupper i Åkersberga, Tel 070-415 12 03,

Varmt välkomna!   

TIA-projektet

Projektet, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” erbjuder asylsökande svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och sex församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar samt gruppinformation på en del av träffarna på onsdagar.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på onsdagar och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar och onsdagar. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Rissnekyrkan erbjuder språkcafé på torsdagar.

Tenstakyrkan erbjuder språkcafé på torsdagar.

Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och bedriver bland annat språkcafé på torsdagar för dem som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2021 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.

 

Trygga rum

Trygga Rum är en mötesplats för bostadslösa barnfamiljer som levt i Stockholm i mer än två år.

Här kan du som förälder få råd och stöd kring din situation av jurist, knyta kontakter med andra vuxna i liknande situation och samtala med en diakon.

Här kan dina barn få:

  • leka, pyssla och sjunga
  • hjälp med läxläsning
  • äta ett näringsrikt mellanmål
  • möta trygga vuxna

Trygga Rum drivs av Hela Människan Stockholms län i samverkan med Sociala Missionen, Ny Gemenskap, Svenska Kyrkan Skärholmen, Mikaelikyrkan och Centrumkyrkan i Farsta. Projektet är finansierat av Stockholms stad.

 

Att höra till

Sociala missionens nya projekt, Att höra till, är ett samarbete med Ny gemenskap, Equmeniakyrkan och Hela människan i Stockholms län. Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

 

Nya Rum

Nya rum är ett samarbetsprojekt som drivs av Ny Gemenskap och som finansieras av Stockholms stad. Sociala Missionen är samverkanspart tillsammans med Röda Korset, Svenska Kyrkan, NBV, Equmeniakyrkan och Hela Människan i Stockholms län. Projektet syftar till att finna fler möjligheter för Ensamkommande gymnasieelever att hitta ett boende. Läs mer här.