Utbildningsdag om sociala rättigheter och ekonomiskt bistånd!

Av Sociala Missionen
Taggar

Bostadslöshet

Diakoni & socialt arbete

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd

Kostnadsfri utbildning

Överklaga beslut

Rättigheter som papperslös

Rättighetsbaserad rådgivning & stöd

Sociala rättigheter