Ord och sånger som speglar Sociala Missionen – välkommen till seniorträff i Equmeniakyrkan Älvsjö!

Av Sociala Missionen
Taggar

Äldre & hälsa

Äldreboende

Äldrefrågor

Älvsjökyrkan

Equmeniakyrkan

Musik

RPG

Seniorgrupper

Sociala Missionens historia

Uppsala Missionskyrka