Ge en gåva

Genom att ge Sociala Missionen en gåva eller bli regelbunden månadsgivare stödjer Du oss i vårt viktiga arbete.

Om Du vill sätta in en gåva kan Du göra det på PlusGiro 90 09 35-8. Du kan också välja att bli månadsgivare. Då är du med och ger verksamheten en trygg grund att stå på. Det bidraget är ovärderligt för oss. Läs mer här nedan om vad det det innebär med 90-konto och hur Du gör för att bli månadsgivare.

Sociala Missionen har 90-konto. Det innebär att Svensk insamlingskontroll bevakar att pengarna används på ett ändamålsenligt sätt som kommer verksamheten tillgodo.

Så fungerar 90-konto

Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare och granskas av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot för insamling från allmänheten.

Krav för att bli godkänd som 90-kontoinnehavare

Svensk Insamlingskontroll ställer bl.a. krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:

  • Organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
  • Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
  • Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
  • Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor, s.k. kontorevisor.

(texten är hämtad från Svensk Insamlingskontrolls hemsida www.insamlingskontroll.se)

Bli regelbunden givare

Som månadsgivare är du oerhört värdefull för Sociala Missionens långsiktiga arbete. Vill du stödja oss på detta sätt? Kontakta oss för mer information per mail till info@socialamissionen.se