Ge en gåva

Genom att ge Sociala Missionen en gåva eller bli regelbunden månadsgivare stödjer Du oss i vårt viktiga arbete. Sociala missionen har 90-konto 

Om Du vill sätta in en gåva kan Du göra det på Plusgiro 90 09 35-8 eller via Swish nr 123 203 17 55.  Du kan också välja att bli månadsgivare. Då är du med och ger verksamheten en trygg grund att stå på. Det bidraget är ovärderligt för oss. Läs mer här nedan om vad det det innebär med 90-konto och hur Du gör för att bli månadsgivare.

Sociala missionen har godkänts av Skatteverket som gåvomottagare den 25 februari 2021. Det innebär att om du som Gåvogivare kan få skattereduktion i din inkomstdeklaration.

Skatteverket har vissa krav för att en gåva ska godkännas för Skattereduktion och ska senast den 31 januari varje år lämna kontrolluppgift för gåvor som uppfyller samtliga nedanstående krav.

  • Godkänd som gåvomottagare när gåvan togs emot.
  • Gåvan uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Gåvogivaren är en fysisk person som är känd, d.v.s. som ni har personnummer på.
  • Gåvogivaren har fyllt 18 år senast den 31 december det år som gåvan gavs.
  • Gåvan går till något av de godkända ändamålen att främja social hjälpverksamhet eller att främja vetenskaplig forskning.

Skatteverkets förteckning över godkända Gåvomottagare

Så fungerar 90-konto

Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare och granskas av Svensk Insamlingskontroll kan få ett 90-konto hos Plusgiro eller Bankgirot för insamling från allmänheten.

Krav för att bli godkänd som 90-kontoinnehavare

Svensk Insamlingskontroll ställer bl.a. krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:

  • Organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
  • Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
  • Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
  • Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor, s.k. kontorevisor.

(texten är hämtad från Svensk Insamlingskontrolls hemsida www.insamlingskontroll.se)

Bli regelbunden givare

Som månadsgivare är du oerhört värdefull för Sociala Missionens långsiktiga arbete. Vill du stödja oss på detta sätt? Kontakta oss för mer information per mail till info@socialamissionen.se