FORTBILDNINGSDAG – för dig som gått ledarutbildning i Livsnära samtal

Av Sociala Missionen
Taggar

Äldre & hälsa

Fortbildning Livsnära samtal

Gruppledare Livsnära samtal

Mansgrupper

Samtalsgrupper för äldre

Samtalsgrupper på äldreboende

Sociala Missionen

Studieförbundet Bilda